آبجو (۶۵ تصویر)

حال عالی و طبیعی فارق از مستی یا اعتیاد‌

حال عالی و طبیعی فارق از مستی یا اعتیاد‌

عامل اصلی بیش از نیمی از جرم‌های خشونت‌آمیز
۱

عامل اصلی بیش از نیمی از جرم‌های خشونت‌آمیز

نوشیدنی شیطانی...

نوشیدنی شیطانی...

تو پارتی ها چه خبره...
۲

تو پارتی ها چه خبره...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

لطفا بخوانید...

لطفا بخوانید...

القران الکریم. سوره مریم. آیه 68

القران الکریم. سوره مریم. آیه 68

مردم را مست می بینی درحالیکه مست نیستند...

مردم را مست می بینی درحالیکه مست نیستند...

از دوستی با بدها به پرهیز...
۲

از دوستی با بدها به پرهیز...

تجربیات واقعی مصرف کننده گل...حتما بخوانید.

تجربیات واقعی مصرف کننده گل...حتما بخوانید.

به همین ساده گی....

به همین ساده گی....

التماس کمی تفکر...
۱

التماس کمی تفکر...

این دانشگاه نامش آزاد بود...
۶

این دانشگاه نامش آزاد بود...

⤵  ارزش #عفت و #پاکدامنی&امیرالمومنین علی ع فرمودند :  " پاد...

⤵ ارزش #عفت و #پاکدامنی&امیرالمومنین علی ع فرمودند :  " پاد...

گناه نکن...
۲

گناه نکن...

آخرالزمان...

آخرالزمان...

از قران بپرس...

از قران بپرس...

شخصیت خودمون با آدمهای حقیر و‌ بی وجود مقایسه نکنیم

شخصیت خودمون با آدمهای حقیر و‌ بی وجود مقایسه نکنیم