واگذار شد

hamishegi_f

اینجا اکثریت .. هههههه:grinning_face_with_smiling_eyes: منم اوایل باورم نمیشد:smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes:
کاش میشد اعتماد کرد
ولی اخ اخ همیشه ی چی هس میزنه اعتماد ادمو خرابش میکنه

آخ ک دلممممم رفت:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smilin...

آخ ک دلممممم رفت:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smilin...

همسرم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

همسرم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

وقتی بعد چند هفته خوش اشتهایی برمیگرده :face_savouring_delic...

وقتی بعد چند هفته خوش اشتهایی برمیگرده :face_savouring_delic...

خودم فدات:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️

خودم فدات:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️

:black_heart_suit:️:kiss_mark:

:black_heart_suit:️:kiss_mark:

:ballot_box_with_check:️♾

:ballot_box_with_check:️♾

حال خوووووب:multiple_musical_notes::multiple_musical_notes: ...

حال خوووووب:multiple_musical_notes::multiple_musical_notes: ...

با تو رو به راهم بعد تو نگاهم مریضه ..:multiple_musical_note...
۱

با تو رو به راهم بعد تو نگاهم مریضه ..:multiple_musical_note...

:multiple_musical_notes:

:multiple_musical_notes:

به زودی ..

به زودی ..

ba to na tanha zendegiiii k eshgh motefavet ast:heavy_black_...

ba to na tanha zendegiiii k eshgh motefavet ast:heavy_black_...