مهارتهای زندگی
۱

مهارتهای زندگی

دنیای کودکانه
۳

دنیای کودکانه

#عیدتون_مبارک🌷
۲

#عیدتون_مبارک🌷

#روز_ملی_گل_گیاه🌷.امروز یک گیاه کوچک بکاریم.🌱

#روز_ملی_گل_گیاه🌷.امروز یک گیاه کوچک بکاریم.🌱

#عیدتون مبارک🌷

#عیدتون مبارک🌷

#روز قدس.روز قدس روز فلسطین نیست روز اسلام است و روز حکومت ا...

#روز قدس.روز قدس روز فلسطین نیست روز اسلام است و روز حکومت ا...

#مهارت _های_زندگی🌷
۳

#مهارت _های_زندگی🌷

🌑 مرغ از قفس پرید، ندا کرد جبرئیلاینک شما و وحشت دنیای بی عل...
۱

🌑 مرغ از قفس پرید، ندا کرد جبرئیلاینک شما و وحشت دنیای بی عل...

🌑 شهادت حضرت امام علی علیه السلام تسلیت باد😢

🌑 شهادت حضرت امام علی علیه السلام تسلیت باد😢

#هر کودک یک هنرمند است🎨.هر کودک یک هنرمند استمشکل اصلی این ا...

#هر کودک یک هنرمند است🎨.هر کودک یک هنرمند استمشکل اصلی این ا...

#من در رؤیاهایم به سوی تو سفر میکنم❤

#من در رؤیاهایم به سوی تو سفر میکنم❤

🌑 تسلیت😢
۴

🌑 تسلیت😢

#مهارت_تصمیم_گیری.🌸پدر و مادر گرامی🌸🍃اجازه دهید کودک بداند خ...

#مهارت_تصمیم_گیری.🌸پدر و مادر گرامی🌸🍃اجازه دهید کودک بداند خ...

#بهترین روز زندگی من....💖💖💖.بهترین روز زندگی من روزیستکه تو ...

#بهترین روز زندگی من....💖💖💖.بهترین روز زندگی من روزیستکه تو ...

#پدر❤.بزرگی میگفت: پدرم، ارزشمندترین هدیه را به من داد او مر...
۱

#پدر❤.بزرگی میگفت: پدرم، ارزشمندترین هدیه را به من داد او مر...

مهربانی....مهربانی دانه ایست که....حتی اگر ندانی آنرا کجا کا...
۱

مهربانی....مهربانی دانه ایست که....حتی اگر ندانی آنرا کجا کا...

#رؤیا🌾

#رؤیا🌾

#نگاه_کودکانه🍃🌸.روزگاری بود که تمام جهان رااز دریچه ی چشم کو...
۱

#نگاه_کودکانه🍃🌸.روزگاری بود که تمام جهان رااز دریچه ی چشم کو...

#عزت نفس🌸.‍ 🌸🍃 استقلال و #عزت_نفس ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر ...
۱

#عزت نفس🌸.‍ 🌸🍃 استقلال و #عزت_نفس ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر ...

#عوامل اضطراب در کودکان👌

#عوامل اضطراب در کودکان👌