حسین علی‌پور

h.alipur5

ما ریزه خوار صحن و سرای کریمه ایم
این افتخار ماست گدای کریمه ایم
قم پایگاه تربیت و علم و انقلاب
ما تشنگان فضل و عطای کریمه‌ ایم