farmboy

farmboy

:chicken: پسر مزرعه ، همسفر خوشبختی :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

توریست های لهستانی من :smiling_face_with_sunglasses::flexed_...

توریست های لهستانی من :smiling_face_with_sunglasses::flexed_...

ذرت های مزرعه،این عکس ۳ماه قبل گرفتم

ذرت های مزرعه،این عکس ۳ماه قبل گرفتم

‌میشه برا این نَمُرد؟؟؟همین و بَس‌.‌. #اقامتگاه #بوم_گردی #ا...
۳

‌میشه برا این نَمُرد؟؟؟همین و بَس‌.‌. #اقامتگاه #بوم_گردی #ا...

روزگارتون روشن تر از آتش شادی، یه شب سرد در کنار دوستان و اق...

روزگارتون روشن تر از آتش شادی، یه شب سرد در کنار دوستان و اق...

فلافل خوشمزه:face_savouring_delicious_food:بزنیم بر بدن نیرو...
۱۸

فلافل خوشمزه:face_savouring_delicious_food:بزنیم بر بدن نیرو...

نمایی بینهایت رویایی از پاییز در کوهستآن،شمال شرق ایران
۲

نمایی بینهایت رویایی از پاییز در کوهستآن،شمال شرق ایران

برداشت زعفران در مزرعه:cyclone:
۴

برداشت زعفران در مزرعه:cyclone:

بارش برف پاییزی در کوهستانخراسان رضوی،شمال غربی سبزوار

بارش برف پاییزی در کوهستانخراسان رضوی،شمال غربی سبزوار