elahehmahdian
elahehmahdian@
یک دختر مسلمان ایرانی
دختر سیاسی، بهتر از پسر سیاسی است...
مردان، انگار که برای حضور در معرکه‌
سیاست به دنیا می‌آیند؛
اما زنان، بر این میدان #منت می‌گذارند که
پا در آن می‌نهند..!
501دنبال شده‌ها
665دنبال کننده گان
2748مطلب
2Mامتیاز