هلو گایز

هلو گایز

گر نباشد هر دو عالم گو مباش! تو تمامیبا تواَم تنها خوش است|ع...

گر نباشد هر دو عالم گو مباش! تو تمامیبا تواَم تنها خوش است|ع...

💥💣💫

💥💣💫

میگن دریاچه صورتی... ما که رنگ نمیشناسیم.. آبیه😂 😂 😂

میگن دریاچه صورتی... ما که رنگ نمیشناسیم.. آبیه😂 😂 😂

ساحل#بریس
۵

ساحل#بریس

#لیپار#چابهار

#لیپار#چابهار

اسکله بریس چابهار#سفر
۲

اسکله بریس چابهار#سفر

خِلاص😎بعد از بیستو یک ماه😂

خِلاص😎بعد از بیستو یک ماه😂

😅😍
۳

😅😍

بچه ها هاسکی 😎😂
۱

بچه ها هاسکی 😎😂

فیفا بازا 😎😂دفترچه مرخصی

فیفا بازا 😎😂دفترچه مرخصی

ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺻﺪﺍی ﮔﺮﻡ ﺧﻨﺪه‌های ﺁﻓﺘﺎبﺑﺎﺯﻫﻢ ﺗﺮﺍﻧﻪ‌های ﺩﻟﻨﻮﺍﺯ ﺻﺒﺢﺑﺎﺯ ﻋ...

ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺻﺪﺍی ﮔﺮﻡ ﺧﻨﺪه‌های ﺁﻓﺘﺎبﺑﺎﺯﻫﻢ ﺗﺮﺍﻧﻪ‌های ﺩﻟﻨﻮﺍﺯ ﺻﺒﺢﺑﺎﺯ ﻋ...

😎😍😄 صبحانه لاکچری
۱

😎😍😄 صبحانه لاکچری

#ساحل #بندرعباس

#ساحل #بندرعباس

حتما شفیعی کدکنی این روزگار ما رو‌دیده بود که گفت؛چو از این ...

حتما شفیعی کدکنی این روزگار ما رو‌دیده بود که گفت؛چو از این ...

‏اکثر ادما حتی جرات “فکر کردن” به اون چیزی که واقعا میخوان و...

‏اکثر ادما حتی جرات “فکر کردن” به اون چیزی که واقعا میخوان و...

یه روزی بالاخره میفهمن چه الماسی رو از دست دادن وقتی که در ح...

یه روزی بالاخره میفهمن چه الماسی رو از دست دادن وقتی که در ح...

دنیا رو آدم‌هایی که مرتکب بدی میشند خراب نمیکنند، دنیا رو کس...

دنیا رو آدم‌هایی که مرتکب بدی میشند خراب نمیکنند، دنیا رو کس...