محمدابراهیمی تنهاترازباران

ebrahimi1

ورود ب ویسگون 4 مرداد 98
بدنساز
26 ساله
برای دریافت برنامه و مشاوره ب آدرس اینستاگرام مراجعه فرمایید
@mohamad_ebrahimi_orginali
آیدی تلگرام
@mohamadmeg
شماره تماس
09304635475

داداش تولدت مبارک ترکیه خیلی خوبه با تو#محمد_ابراهیمی_بدنساز...

داداش تولدت مبارک ترکیه خیلی خوبه با تو#محمد_ابراهیمی_بدنساز...

محمدابراهیمی بدنسازی:ب عنوان مربی بدنساز تیم ملی بوکس رسیدن ...

محمدابراهیمی بدنسازی:ب عنوان مربی بدنساز تیم ملی بوکس رسیدن ...

تنهایی بزرگترین درد دنیاست#محمد_ابراهیمی_بدنسازی#

تنهایی بزرگترین درد دنیاست#محمد_ابراهیمی_بدنسازی#

محمد ابراهیمیدرتمرین هیچ افتخاری نیست👏اما بدون تمرین کردن هم...
۱

محمد ابراهیمیدرتمرین هیچ افتخاری نیست👏اما بدون تمرین کردن هم...

محمدابراهیمیLet the hyenas have imaginary rule for themselve...

محمدابراهیمیLet the hyenas have imaginary rule for themselve...

Most of the timesThe hardest way is the right way ...Because...

Most of the timesThe hardest way is the right way ...Because...

They say don't break the bridges behind youBut I'm ruining i...

They say don't break the bridges behind youBut I'm ruining i...

محمدابراهیمی #لحظات قهرمانی بسیار کوتاه هستتداز یک ورزشکار ا...
۲

محمدابراهیمی #لحظات قهرمانی بسیار کوتاه هستتداز یک ورزشکار ا...

محمدابراهیمیمن ن از کسی دلخورم و ن دلگیر همرو بخشیدم و میبخش...
۱

محمدابراهیمیمن ن از کسی دلخورم و ن دلگیر همرو بخشیدم و میبخش...

محمد ابراهیمی:درست وقتی ازم میخورن ک فکر میکنن بازنشستم #محم...

محمد ابراهیمی:درست وقتی ازم میخورن ک فکر میکنن بازنشستم #محم...

محمد ابراهیمی:درست وقتی ازم میخورن ک فکر میکنن بازنشستم #محم...

محمد ابراهیمی:درست وقتی ازم میخورن ک فکر میکنن بازنشستم #محم...

وقتی محمد ابراهیمی  تمرینات پیمان احمدیان رو میبینه #محمد_اب...
۱

وقتی محمد ابراهیمی تمرینات پیمان احمدیان رو میبینه #محمد_اب...

آروزی خوب دارم برای همه مردم کشورمایشالله همه فقط شادی تو خو...

آروزی خوب دارم برای همه مردم کشورمایشالله همه فقط شادی تو خو...

روز خود را با آرزوهای خوب برای دیگران آغاز کنیدهر عملی از ان...

روز خود را با آرزوهای خوب برای دیگران آغاز کنیدهر عملی از ان...

بالاخره باشگاه ها در رزو سوم خرداد ماه باز شد و ما بعد س ماه...
۱

بالاخره باشگاه ها در رزو سوم خرداد ماه باز شد و ما بعد س ماه...

در کنار میلاد فرق داری عضو تیم تکواندو کرجوفرزاد نقی وردی با...

در کنار میلاد فرق داری عضو تیم تکواندو کرجوفرزاد نقی وردی با...

سر سخت ترین رقیبی ک تاحالا دیدم خودم بودم و تمام #محمد_ابراه...

سر سخت ترین رقیبی ک تاحالا دیدم خودم بودم و تمام #محمد_ابراه...

خدایا شکرت ک همیشه کمکم کردیب مو رسیده ولی پاره نشده #محمد_ا...
۱

خدایا شکرت ک همیشه کمکم کردیب مو رسیده ولی پاره نشده #محمد_ا...

اگه دیدی دشمن نداری یا کسی اذت بدش نمیادبدون تو هیچکاری خوب ...
۱

اگه دیدی دشمن نداری یا کسی اذت بدش نمیادبدون تو هیچکاری خوب ...

محمدابراهیمی:در زندگی از چیزهای زیادی می‌ترسیدم و نگران بودم...
۴

محمدابراهیمی:در زندگی از چیزهای زیادی می‌ترسیدم و نگران بودم...