الهام جعفری

deloaghl

خوش نامی قدم اول است
از خوش نامی به بدنامی رسیدن قدم بعدی است...
قدم آخر گمنامی است...
طوبی للغرباء!
کمی فلسفه و طلبگی، کمی آزمایشگاه، یه ذره والیبال

بروید سراغ کارهاى نشدنى، تا بشود
۲

بروید سراغ کارهاى نشدنى، تا بشود

سایه فلانی
۴

سایه فلانی

هنوز در سفرم
۴

هنوز در سفرم

‌‌سفر می‌کردی و کار تو را دشوار می‌کردمکه چون ابر بهاری گریۀ...
۵

‌‌سفر می‌کردی و کار تو را دشوار می‌کردمکه چون ابر بهاری گریۀ...

گفتم کجا بودی حاج حسين تو این یکسال...کجا بودی وقتی دلم شکست...

گفتم کجا بودی حاج حسين تو این یکسال...کجا بودی وقتی دلم شکست...

یک نفر هست
۴

یک نفر هست

دلم تنگته(معین)
۲

دلم تنگته(معین)

مولا علی(علیه السلام)
۵

مولا علی(علیه السلام)

رفیق که داشته باشی

رفیق که داشته باشی

دوستت دارم
۵

دوستت دارم

جنگ نرم

جنگ نرم

آرزو
۱۵

آرزو

من با تمام آرزوهام فدای تو
۴

من با تمام آرزوهام فدای تو

نماز ظهر جمعه ماه رجب
۶

نماز ظهر جمعه ماه رجب

کسی مُعبّرِ بیداری من امّا نیست
۱

کسی مُعبّرِ بیداری من امّا نیست

ره آسمان درونست پر عشق را بجنبانپر عشق چون قوی شد غم نردبان ...

ره آسمان درونست پر عشق را بجنبانپر عشق چون قوی شد غم نردبان ...

مصیبت ها
۳

مصیبت ها

آنچه فهمیدی غلط بود؛ آنچه هستم، نیستم!
۲

آنچه فهمیدی غلط بود؛ آنچه هستم، نیستم!