دسته بندی: مذهبی

برترین های این دسته
ذکر هجرانت نباشد طاقت تسبیح دل#حاج_قاسم#مکتب_حاج_قاسم#حاج_قا...
۰

ذکر هجرانت نباشد طاقت تسبیح دل#حاج_قاسم#مکتب_حاج_قاسم#حاج_قا...

#نوکری#یارقیه#حاج_قاسم#مکتب_حاج_قاسم#حاج_قاسم_سلیمانی#قاسم_س...
۰

#نوکری#یارقیه#حاج_قاسم#مکتب_حاج_قاسم#حاج_قاسم_سلیمانی#قاسم_س...

استغفار کردن، چه فایده ایی دارد؟؟؟
۰

استغفار کردن، چه فایده ایی دارد؟؟؟

#امام_رضا#عکس_مذهبی#حاج_قاسم#مکتب_حاج_قاسم#حاج_قاسم_سلیمانی#...
۰

#امام_رضا#عکس_مذهبی#حاج_قاسم#مکتب_حاج_قاسم#حاج_قاسم_سلیمانی#...

پسر صاف و ساده ای بودم...
به من آفت رسید، زرد شدم..

آن قدر ...
۰

پسر صاف و ساده ای بودم... به من آفت رسید، زرد شدم.. آن قدر ...

درمان حسادت در خانواده
عکس بلند
۰

درمان حسادت در خانواده

• مرحوم فشندی میگوید ؛‌در مسجد جمکــران قم ، اعمال را بجاآور...
۰

• مرحوم فشندی میگوید ؛‌در مسجد جمکــران قم ، اعمال را بجاآور...

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز است!؟ #زیبا #خاص
۰

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز است!؟ #زیبا #خاص

مردی و مردانگی باتوست ای چادربه سر بعدِارباب حسین، نعم الامی...
۰

مردی و مردانگی باتوست ای چادربه سر بعدِارباب حسین، نعم الامی...

#رفیق-مذهبی#خاص#زینبی❤❤❤❤❤
۰

#رفیق-مذهبی#خاص#زینبی❤❤❤❤❤

•┈┈••✾•✨⁦♥️⁩✨•✾••┈┈•#حرف_قشنگ🌱به‌ چیزے‌ #وابسته‌ِ باش؛ڪه‌ِ ب...
۰

•┈┈••✾•✨⁦♥️⁩✨•✾••┈┈•#حرف_قشنگ🌱به‌ چیزے‌ #وابسته‌ِ باش؛ڪه‌ِ ب...

🔰 | #استوری💠 | آقا جان تو که آخر گره را وا می کنی ، پس چرا ا...
۵

🔰 | #استوری💠 | آقا جان تو که آخر گره را وا می کنی ، پس چرا ا...

با دیده دل ببین که عاری ز خطاستبر خاک بقیع که چهار گنبد پیدا...
۰

با دیده دل ببین که عاری ز خطاستبر خاک بقیع که چهار گنبد پیدا...

صــدبار اگــر علقمــه را فتــح کنــم هــر بــار دوبــاره تــ...
۰

صــدبار اگــر علقمــه را فتــح کنــم هــر بــار دوبــاره تــ...