دسته بندی: ویسگون

برترین های این دسته
گاهی

گاهی

دلم بوی تورو میخواد...

دلم بوی تورو میخواد...

؟😎😂 #طنز
۲

؟😎😂 #طنز

سکینه😂 #طنز
۱

سکینه😂 #طنز

ای جاننن😍فدات بشم مردم من برات☺️
۱

ای جاننن😍فدات بشم مردم من برات☺️

اوهههههه آب قنددددد😍😍😍من مردم
۱

اوهههههه آب قنددددد😍😍😍من مردم

خدایا توف به این بازی جرعت و حقیقت ^_^ اوف آخه این چه جرعت ب...

خدایا توف به این بازی جرعت و حقیقت ^_^ اوف آخه این چه جرعت ب...

#شب1پرسیدم:خوبی؟خندید و گفت:"ول میچرخیم علاف نباشیم"نشسته بو...

#شب1پرسیدم:خوبی؟خندید و گفت:"ول میچرخیم علاف نباشیم"نشسته بو...

واقعا نفهمیدن با مای کنکوری چیکار کردن تو این ۲۴ ساعتهواقعا ...
۲

واقعا نفهمیدن با مای کنکوری چیکار کردن تو این ۲۴ ساعتهواقعا ...

#کودک#فقر #اختلاف_طبقاتی  #خاص #VIDEO
۲

#کودک#فقر #اختلاف_طبقاتی #خاص #VIDEO

# فقر # کودک #ظلم #اختلاف_طبقاتی #خاص #VIDEO

# فقر # کودک #ظلم #اختلاف_طبقاتی #خاص #VIDEO

😐😐
۳۰

😐😐

digikala