🤣🤣🤣🤣
۷

🤣🤣🤣🤣

نقاشی خودم
۹

نقاشی خودم

نقاشی خودم
۱

نقاشی خودم

نقاشی خودم
۱

نقاشی خودم

#طراحی
۱

#طراحی

#ابرنگ

#ابرنگ

#راپید

#راپید

#مدادرنگی

#مدادرنگی

#طراحی

#طراحی

#ابرنگ #هنر_عکس

#ابرنگ #هنر_عکس

#پاستل

#پاستل

چرا ماکارونی رو از اول نصفه نمیسازن؟🤣
۷

چرا ماکارونی رو از اول نصفه نمیسازن؟🤣

#ابرنگ

#ابرنگ

#مدادرنگی
۱

#مدادرنگی

#ماندالا

#ماندالا

#ابرنگ

#ابرنگ

#سیاه.قلم
۱

#سیاه.قلم

#رنگ.روغن

#رنگ.روغن