فکر کنم سینگل ویس فقط منم
۱

فکر کنم سینگل ویس فقط منم

repeat...
۲

repeat...

همه بگید
۷۰

همه بگید

پی وی پسرا روز ولنتاین
۱۸

پی وی پسرا روز ولنتاین

ممنونم از محبتت خودتم معرفی کنی بد نیست بزرگ...باز از این پی...
۴

ممنونم از محبتت خودتم معرفی کنی بد نیست بزرگ...باز از این پی...

#avatoon
۱

#avatoon

یه چیزایی توی چشماته که دلمُ می‌لرزونهآدم از تک و تنهایی بدج...

یه چیزایی توی چشماته که دلمُ می‌لرزونهآدم از تک و تنهایی بدج...

#نیازمندیها
۶

#نیازمندیها

درسته
۱۱

درسته

نمی دونم چی باید گفتنمی دونم باید تا کجا پیش رفت که اینجور ا...
۱

نمی دونم چی باید گفتنمی دونم باید تا کجا پیش رفت که اینجور ا...