کماکانوقتی کار از هشت صفحه به دوازده و بعد به شانزده صفحه می...
۱

کماکانوقتی کار از هشت صفحه به دوازده و بعد به شانزده صفحه می...

وضعیت من از ساعت یکتا الان فقط دارم ویرایش نهایی می کنم و با...
۱

وضعیت من از ساعت یکتا الان فقط دارم ویرایش نهایی می کنم و با...

انشاالله از یکشنبه در دانشگاه آزاد #اسلامی توزیع خواهد شداول...

انشاالله از یکشنبه در دانشگاه آزاد #اسلامی توزیع خواهد شداول...

بله اینجا تهران همن و محمد حسنساعت پنج صبحیک ساعتی هست باهم ...
۳

بله اینجا تهران همن و محمد حسنساعت پنج صبحیک ساعتی هست باهم ...

خسته کننده بود و البته ناراحت کنندهناراحت ازین بابت که خیلی ...
۲

خسته کننده بود و البته ناراحت کنندهناراحت ازین بابت که خیلی ...

حاصل یک مصاحبه چهل دقیقه ای با محمد شریف زاده شد هفت صفحه آچ...
۱

حاصل یک مصاحبه چهل دقیقه ای با محمد شریف زاده شد هفت صفحه آچ...

یه یادداشت جدید که بغضی شده بود این چندوقت تو گلومانشاالله و...

یه یادداشت جدید که بغضی شده بود این چندوقت تو گلومانشاالله و...

خستگی سفر ها و فشردگی برنامه ها بعد دیدن این صحنه ها همه از ...

خستگی سفر ها و فشردگی برنامه ها بعد دیدن این صحنه ها همه از ...

مرد فراموش نشدنی استقلال#ناصرخان#من_استقلالی_ام #استقلال
۱

مرد فراموش نشدنی استقلال#ناصرخان#من_استقلالی_ام #استقلال

بعدا بهش می گم که خیلی تلاش کردیم پرواز یاد بگیری#محمدحسن_با...
۱

بعدا بهش می گم که خیلی تلاش کردیم پرواز یاد بگیری#محمدحسن_با...

سواحل برزیل یا شهر آفتابدیروز که به سمت نمازخانه در حال حرکت...

سواحل برزیل یا شهر آفتابدیروز که به سمت نمازخانه در حال حرکت...

و ان یکادزینت خانه

و ان یکادزینت خانه

و شهر آفتاب را آفریدند تا عشاق مکانی را برای گشت و گذار داشت...

و شهر آفتاب را آفریدند تا عشاق مکانی را برای گشت و گذار داشت...

سواحل برزیل یا شهر آفتابدیروز که به سمت نمازخانه در حال حرکت...
۱

سواحل برزیل یا شهر آفتابدیروز که به سمت نمازخانه در حال حرکت...

و ان یکادزینت خانه

و ان یکادزینت خانه

دلم می خواست جوجه چینی بشهتا الان نمی دونم چی شده#خونه_ای_که...

دلم می خواست جوجه چینی بشهتا الان نمی دونم چی شده#خونه_ای_که...

و ان یکادزینت خانه

و ان یکادزینت خانه

بی کپشن
۱

بی کپشن

سواحل برزیل یا شهر آفتابدیروز که به سمت نمازخانه در حال حرکت...

سواحل برزیل یا شهر آفتابدیروز که به سمت نمازخانه در حال حرکت...