شـعر...دلنوشتـه

ashkan_officiaI

°| ﷽ |°
اینستا ashkan._.eskandari
عــهد بـستم که دگر فکر تو در سر نبرم
فکر غافل شدن از فکر تو را من چه کنم
✎اشکان اسکندری
~_~_~_~._. _.~_~_~_~
سال پاییز...فصل آبـان

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

‌‌‌#اشکان_اسکندری #شاه_بیت #شعر_فارسی #شعرنو #ایذه #تکست_سنگ...

‌‌‌#اشکان_اسکندری #شاه_بیت #شعر_فارسی #شعرنو #ایذه #تکست_سنگ...

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

‌‌‌#اشکان_اسکندری #شاه_بیت #شعر_فارسی #شعرنو #ایذه #تکست_سنگ...

‌‌‌#اشکان_اسکندری #شاه_بیت #شعر_فارسی #شعرنو #ایذه #تکست_سنگ...