مرتضی سلمان پور هییت جان نثاران ابالفضل کرج
۴

مرتضی سلمان پور هییت جان نثاران ابالفضل کرج

karajiiii #خاص
۱

karajiiii #خاص

#دلتنگی،
۱

#دلتنگی،

امیرعباس
۱۱

امیرعباس

دهه چندی؟؟!!
۱۶

دهه چندی؟؟!!

امروز دوشنبه:hibiscus:6 ابان ماهسلامےگرم در طلوعیزیبا آرزو م...
۵

امروز دوشنبه:hibiscus:6 ابان ماهسلامےگرم در طلوعیزیبا آرزو م...

امروز دوشنبه:hibiscus:6 ابان ماهسلامےگرم در طلوعیزیبا آرزو م...

امروز دوشنبه:hibiscus:6 ابان ماهسلامےگرم در طلوعیزیبا آرزو م...

شب ۲۸ صفرحلیم نذری
۷

شب ۲۸ صفرحلیم نذری

هیچ زیبایی بهتر از یک دل مهربان نمی درخشد...در دورانی که همه...
۱

هیچ زیبایی بهتر از یک دل مهربان نمی درخشد...در دورانی که همه...

ڪارم اینسٺ ڪه هر روز همان اول صبح:black_sun_with_rays:️یڪ سل...
۷

ڪارم اینسٺ ڪه هر روز همان اول صبح:black_sun_with_rays:️یڪ سل...

اینم روزشدارم میرم خونه
۴

اینم روزشدارم میرم خونه

همین الان یهوویی سرکارمون
۱۴

همین الان یهوویی سرکارمون

آرش:شعری بسیار زیبا و پرمعنا با تمام حروف الفبا برای خــــــ...
۹

آرش:شعری بسیار زیبا و پرمعنا با تمام حروف الفبا برای خــــــ...

آرش:در این روز پاییزی زیبایک سلام صمیمییک دنیا ارادتیک جام ش...
۲

آرش:در این روز پاییزی زیبایک سلام صمیمییک دنیا ارادتیک جام ش...