‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و دار و دسته اشون ‏۲)_چه کسانی بهروز وثوقی.فردین و ملک مطیعی رو ممنوع التصویر کردن؛ ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و دار و دسته اشون ‏۲)_چه کسانی بهروز وثوقی.فردین و ملک مطیعی رو ممنوع التصویر کردن؛ ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و دار و دسته اشون ‏۲)_چه کسانی بهروز وثوقی.فردین و ملک مطیعی رو ممنوع التصویر کردن؛ ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و دار و دسته اشون ‏۲)_چه کسانی بهروز وثوقی.فردین و ملک مطیعی رو ممنوع التصویر کردن؛ ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و دار و دسته اشون ‏۲)_چه کسانی بهروز وثوقی.فردین و ملک مطیعی رو ممنوع التصویر کردن؛ ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و ...

‏۱)_چه کسانی از دیوار سفارت #آمریکا بالا رفتن: 1-سعید حجاریان 2-ابراهیم اصغرزاده 3-معصومه ابتکار 4-حبیب الله بیطرف 5-سید محمد رضا خاتمی 6-محسن میرداماد 7-کمال تبریزی حالا چه کسانی بدامن آمریکاییها غش میکنند؟؟؟؟ همین افراد و دار و دسته اشون ‏۲)_چه کسانی بهروز وثوقی.فردین و ملک مطیعی رو ممنوع التصویر کردن؛ ...

بهترین کادو واسه دخترا ........... اینکه واسشون آروزی سفید بختی ...... وعاقبتی خوش آرزو کنیم ❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙 #روز_دختر_مبارک🌸 #میلاد_حضرت_فاطمه_معصومه_مبارک🌺 #ما_دختران_حاج_قاسم_هستیم🌷 #دخترا_سیب_گلابن😍 #فدای_دخترم❤️ #جذاب #خاص #زیبا #عکس_نوشته #شیک #عکس

بهترین کادو واسه دخترا ........... اینکه واسشون آروزی سفید بختی ...... وعاقبتی خوش آرزو کنیم ❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙 #روز_دختر_مبارک🌸 #میلاد_حضرت_فاطمه_معصومه_مبارک🌺 #ما_دختران_حاج_قاسم_هستیم🌷 #دخترا_سیب_گلابن😍 #فدای_دخترم❤️ #جذاب #خاص #زیبا #عکس_نوشته #شیک #عکس

الهم عجل لویک الفرج....شفای بیماران.. رفع حاجت.. حاجت مندان .... الهی آمین #جذاب #خاص #زیبا_نوشته #عکس #شیک #تصاویر_جذاب_دنی_زلزله👌🏻😉 #لاکچری #هنر_عکاسی #حیوانات #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_امام_زمان_عجل_الله_تعالی_فرجه_الشریف_آزاد

الهم عجل لویک الفرج....شفای بیماران.. رفع حاجت.. حاجت مندان .... الهی آمین #جذاب #خاص #زیبا_نوشته #عکس #شیک #تصاویر_جذاب_دنی_زلزله👌🏻😉 #لاکچری #هنر_عکاسی #حیوانات #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظهور_امام_زمان_عجل_الله_تعالی_فرجه_الشریف_آزاد

دخترا وقتی میفمن تو این گرونی قرار نیست کادو بگیرن 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #روز_دختر_مبارک🌸 #میلاد_حضرت_فاطمه_معصومه_مبارک🌺 #ما_دختران_حاج_قاسم_هستیم🌷 #دخترا_سیب_گلابن😍 #فدای_دخترم❤️ #جذاب #خاص #زیبا #عکس_نوشته #شیک #عکس

دخترا وقتی میفمن تو این گرونی قرار نیست کادو بگیرن 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #روز_دختر_مبارک🌸 #میلاد_حضرت_فاطمه_معصومه_مبارک🌺 #ما_دختران_حاج_قاسم_هستیم🌷 #دخترا_سیب_گلابن😍 #فدای_دخترم❤️ #جذاب #خاص #زیبا #عکس_نوشته #شیک #عکس

این تیتر اعتماد رو هم بزارید کنار آفتاب #حافظه_تاریخی سال نودو چهار #برجام #اروپا #آمریکا #کد_خدا #نگاه_به_داخل #جذاب #خاص #عکس_نوشته #زیبا #ایده #هنر #مد #عکس #شیک #لاکچری

این تیتر اعتماد رو هم بزارید کنار آفتاب #حافظه_تاریخی سال نودو چهار #برجام #اروپا #آمریکا #کد_خدا #نگاه_به_داخل #جذاب #خاص #عکس_نوشته #زیبا #ایده #هنر #مد #عکس #شیک #لاکچری

🖊مالک شریعتی نماینده مردم شریف #تهران در مجلس یازدهم 👇 نظر شما چیه؟ #بنزین #مجلس #مجلس_قوی #مجلس_یازدهم #جذاب #خاص #عکس_نوشته #زیبا #ایده #هنر #مد #عکس #شیک #لاکچری

🖊مالک شریعتی نماینده مردم شریف #تهران در مجلس یازدهم 👇 نظر شما چیه؟ #بنزین #مجلس #مجلس_قوی #مجلس_یازدهم #جذاب #خاص #عکس_نوشته #زیبا #ایده #هنر #مد #عکس #شیک #لاکچری

این تیتر اعتماد رو هم بزارید کنار آفتاب #حافظه_تاریخی سال نودو چهار #برجام #اروپا #آمریکا #کد_خدا #نگاه_به_داخل #جذاب #خاص #عکس_نوشته #زیبا #ایده #هنر #مد #عکس #شیک #لاکچری

این تیتر اعتماد رو هم بزارید کنار آفتاب #حافظه_تاریخی سال نودو چهار #برجام #اروپا #آمریکا #کد_خدا #نگاه_به_داخل #جذاب #خاص #عکس_نوشته #زیبا #ایده #هنر #مد #عکس #شیک #لاکچری

هشدار از نمکی، انکار از روحانی / موج دوم کرونا چطور ایران را فراگرفت؟ 🔹در حالی که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اردیبهشت ماه ۸۰ درصد بوده، امروز به ۲۰ درصد رسیده که این موضوع ...

هشدار از نمکی، انکار از روحانی / موج دوم کرونا چطور ایران را فراگرفت؟ 🔹در حالی که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اردیبهشت ماه ۸۰ درصد بوده، امروز به ۲۰ درصد رسیده که این موضوع نگران کننده است.

پس از هفت سال روحانی به عقب برمی گردد.

پس از هفت سال روحانی به عقب برمی گردد.

عضو هیئت رییسه مجلس: 🔹طرحهایی مثل ازدواج اجباری یا تغییر نام فرودگاه مهرآباد تحویل نگردیده است

عضو هیئت رییسه مجلس: 🔹طرحهایی مثل ازدواج اجباری یا تغییر نام فرودگاه مهرآباد تحویل نگردیده است

رسانه های عوووووام فریب!!!!!

رسانه های عوووووام فریب!!!!!

جایگاه ویژه مسئولان در جهنم! قابل توجه مسئولانی که امروز مسئولیت ۸۰ میلیون نفری دارند

جایگاه ویژه مسئولان در جهنم! قابل توجه مسئولانی که امروز مسئولیت ۸۰ میلیون نفری دارند

جامعه ایده‌آل فمنیسم شباهت های زیادی با جامعه ایده‌آلی سند ۲۰۳۰ یونیسف دارد -طبیعیست، چراکه آخور هر دو یکیست!- جامعه آرمانی ۲۰۳۰ و فمنیسم، جامعه‌ای که در آن خبری از مفاهیم

جامعه ایده‌آل فمنیسم شباهت های زیادی با جامعه ایده‌آلی سند ۲۰۳۰ یونیسف دارد -طبیعیست، چراکه آخور هر دو یکیست!- جامعه آرمانی ۲۰۳۰ و فمنیسم، جامعه‌ای که در آن خبری از مفاهیم "حیا"، "عفت"، "پاکدامنی" و "غیرت" نیست؛ جامعه‌ای که فسادی مثل LGBT را چونان جزئی طبیعی می‌پذیرد و ازدواج کودکان ...