AliMOHAMMAD. MOhandes OMRAN

aliMOHAMMADyagOObi

ازحذف کردن آدما
از زندگیتون نترسید..
هیچ اتفاق خاصی نمیفته...
زندگی قانون لیاقتهاست.....

پست موقت
۶

پست موقت

بعضی ها هم هستند ؛که فارق از تمامِ دنیا ،فارق از تمامِ بی مه...

بعضی ها هم هستند ؛که فارق از تمامِ دنیا ،فارق از تمامِ بی مه...

مغرور باش؛برایِ کسانی که ارزشت را انکار می‌کنند...بی تفاوت ب...

مغرور باش؛برایِ کسانی که ارزشت را انکار می‌کنند...بی تفاوت ب...

هرچی تو دلته بنویس. فکرایی که تو سرته و به زبونت نمیاد. این ...
۱

هرچی تو دلته بنویس. فکرایی که تو سرته و به زبونت نمیاد. این ...

قسمت جالبی از متن کتاب تسخیر شدگان داستایوفسکی؛؛؛؛؛ هر "پرهی...

قسمت جالبی از متن کتاب تسخیر شدگان داستایوفسکی؛؛؛؛؛ هر "پرهی...

حذف کردن بعضی آدم ها از زندگی من به این معنا نیست که از آنها...

حذف کردن بعضی آدم ها از زندگی من به این معنا نیست که از آنها...

زندگی ات را بر مبنای ترس بنا نکن؛بی ‌هیچ واهمه‌ای زندگی کن.ت...

زندگی ات را بر مبنای ترس بنا نکن؛بی ‌هیچ واهمه‌ای زندگی کن.ت...

نبخشیدن باعثکوچک شدن افق نگاهتو پرشدن فضای ذهنتاز چیزهایی می...
۱

نبخشیدن باعثکوچک شدن افق نگاهتو پرشدن فضای ذهنتاز چیزهایی می...

رفیق می‌خواستم بهت بگمباید یاد بگیری به خودت احترام بذارینکن...

رفیق می‌خواستم بهت بگمباید یاد بگیری به خودت احترام بذارینکن...

حواستان به داشته های زندگیتان باشد ...اینکه یک رابطه ی با کی...

حواستان به داشته های زندگیتان باشد ...اینکه یک رابطه ی با کی...

مشکل اینجاست که بعد از شناختن واقعیت آدمایی که فکر می کردیم ...

مشکل اینجاست که بعد از شناختن واقعیت آدمایی که فکر می کردیم ...

هر قدر سنم بیشتر می شود کمتر به قضاوتمردم در مورد خودم اهمیت...
۱

هر قدر سنم بیشتر می شود کمتر به قضاوتمردم در مورد خودم اهمیت...

آدما همیشه صبر نمیکنند تا به شما ثابت شوندتا شما تصمیم ماندن...
۳

آدما همیشه صبر نمیکنند تا به شما ثابت شوندتا شما تصمیم ماندن...

گاهی اقات آدم یه چیزی رو "دوست " داره ، مثلا رنگ قرمز رو دوس...

گاهی اقات آدم یه چیزی رو "دوست " داره ، مثلا رنگ قرمز رو دوس...

دور شدن همیشه بد نیست ، همیشه هم رفتنمفهومش "از دل برود هر آ...
۲

دور شدن همیشه بد نیست ، همیشه هم رفتنمفهومش "از دل برود هر آ...

آدمها یک روز تمام میشوند نشان نمیدهند مثل قبل لبخند میزنند ز...
۳

آدمها یک روز تمام میشوند نشان نمیدهند مثل قبل لبخند میزنند ز...

راه دادن بعضی ها به زندگیمان    ...اشتباه محض است اجازه ...

راه دادن بعضی ها به زندگیمان ...اشتباه محض است اجازه ...

...گاهی خدا با دست تو...دست        دیگر بندگانش را می...

...گاهی خدا با دست تو...دست دیگر بندگانش را می...

در روزگاری زندگی میکنیم کهمردمانش به ریشمان میخندنداز موفقیت...

در روزگاری زندگی میکنیم کهمردمانش به ریشمان میخندنداز موفقیت...

مواظب قضاوتهایمان باشیم چه زیبا گفت         دکتر #ش...

مواظب قضاوتهایمان باشیم چه زیبا گفت دکتر #ش...