دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشتما را شکار کرد و بیفکند و ب...
۳۹

دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشتما را شکار کرد و بیفکند و ب...

قرار از تو، شمال از تو، خیالِ مخملش با منشب و باران و یک کلب...
۴

قرار از تو، شمال از تو، خیالِ مخملش با منشب و باران و یک کلب...

نگو هرگز نمی آیی، خیـــالت را نگیر از منشبیهِ خابِ شیرین شور...
۱

نگو هرگز نمی آیی، خیـــالت را نگیر از منشبیهِ خابِ شیرین شور...

به یاد بچگیا:grinning_face_with_smiling_eyes:
۱

به یاد بچگیا:grinning_face_with_smiling_eyes:

سجاد سامانی

سجاد سامانی

آدم دلش هوس می کند یک روزهایی را در هوایِ بی خیالیِ مطلق سِی...
۱

آدم دلش هوس می کند یک روزهایی را در هوایِ بی خیالیِ مطلق سِی...

کاش همـه ی مـا چیزی برای از دست دادن داشته باشیم...چیزی که ا...
۳

کاش همـه ی مـا چیزی برای از دست دادن داشته باشیم...چیزی که ا...

من دلم روشن استروزی تو از راه می رسی،و کوچه بوی عطر تو را می...

من دلم روشن استروزی تو از راه می رسی،و کوچه بوی عطر تو را می...

در ملتقای الکل و دودآنگونه مست بودمکه از تمام دنیاتنها دلم ه...
۶

در ملتقای الکل و دودآنگونه مست بودمکه از تمام دنیاتنها دلم ه...

الان من چجوری باید اینو بخورم :thinking_face:
۱۷

الان من چجوری باید اینو بخورم :thinking_face:

:zipper-mouth_face::zipper-mouth_face::zipper-mouth_face:
۹

:zipper-mouth_face::zipper-mouth_face::zipper-mouth_face:

نمی دانم؛یک جهان "تو"در یک مُشت مغزِ من،چطور جا گرفته..!
۸

نمی دانم؛یک جهان "تو"در یک مُشت مغزِ من،چطور جا گرفته..!