Sam

aboutsmin

برو جلو اینه به خودت برس
اون دختر سرحال قدیمو راش بنداز:heavy_black_heart:

اینکه جدیدا به جای آهنگ‌های «خوب» دنبال آهنگ‌هایی میگردم که ...
۱

اینکه جدیدا به جای آهنگ‌های «خوب» دنبال آهنگ‌هایی میگردم که ...

از روزی ک نفس هات باد شد و تو موهام پیچیدیه چیزی سمت چپ سینم...
۳

از روزی ک نفس هات باد شد و تو موهام پیچیدیه چیزی سمت چپ سینم...

از روزی ک نفس هات باد شد و تو موهام پیچیدیه چیزی سمت چپ سینم...
۷

از روزی ک نفس هات باد شد و تو موهام پیچیدیه چیزی سمت چپ سینم...

غم زمان را میخوردصبور باش!زمان نیز غم را می بلعد !لوییز اردر...

غم زمان را میخوردصبور باش!زمان نیز غم را می بلعد !لوییز اردر...

بُودی دَلیلِ بُودَنام ...-شایع

بُودی دَلیلِ بُودَنام ...-شایع

سخت ترین قسمت زندگی همه شه!
۱

سخت ترین قسمت زندگی همه شه!

من تجربه کردم، این روزا حرف زدن بی‌فاید‌ست، آدم باید لال بود...

من تجربه کردم، این روزا حرف زدن بی‌فاید‌ست، آدم باید لال بود...

مهسا: خسرو تو فیس بوک هزار تا دوست دارهمنوچهر: هزارتا؟ مگه م...

مهسا: خسرو تو فیس بوک هزار تا دوست دارهمنوچهر: هزارتا؟ مگه م...

اینجا ترک انسان ها از سیگار هم راحت تره.... !

اینجا ترک انسان ها از سیگار هم راحت تره.... !

آقای قاضی ‏ولی باید اینو قبول کنیم ک هیچ تکیه‌گاهی محکم‌تر ا...
۱

آقای قاضی ‏ولی باید اینو قبول کنیم ک هیچ تکیه‌گاهی محکم‌تر ا...

هیچکس اونقدر خوشبخت نبوده که به دنیا نیاد!

هیچکس اونقدر خوشبخت نبوده که به دنیا نیاد!

رابطه ها یک بار اسماً تمام می‌شوند یک بار رسماً. یعنی آدم گا...

رابطه ها یک بار اسماً تمام می‌شوند یک بار رسماً. یعنی آدم گا...

انگار که عشق همان لباس بلند و بد قواره باشد یا لباس کوتاه و ...
۲

انگار که عشق همان لباس بلند و بد قواره باشد یا لباس کوتاه و ...

حال من تماما به "تو" بستگی داردبه خیالت ،آمدنت ،بودنت ،ماندن...
۱

حال من تماما به "تو" بستگی داردبه خیالت ،آمدنت ،بودنت ،ماندن...

راه رفتدویدبه دیوار خوردانگار چارچوب دنیابرایش کوچک بود #سرو...
۱

راه رفتدویدبه دیوار خوردانگار چارچوب دنیابرایش کوچک بود #سرو...

‏خیلی چیزها گفته نمی شوندمگر با سکوت.ازدمیر آصاف

‏خیلی چیزها گفته نمی شوندمگر با سکوت.ازدمیر آصاف

بیچاره دلی که ماند بی‌تو...

بیچاره دلی که ماند بی‌تو...

یکیو دوست داشتماونقدر بهش فکر کردمکه تصوری که ازش داشتم از خ...

یکیو دوست داشتماونقدر بهش فکر کردمکه تصوری که ازش داشتم از خ...

حال ما خوش بودهمچون پرندگانی بی سرپناهکه روی سیم های برق عشق...

حال ما خوش بودهمچون پرندگانی بی سرپناهکه روی سیم های برق عشق...