گایز حقیقتا حسش نیست وقتم ندارم و یه حس عنی گرفتم ک درس بخون...
۱۱

گایز حقیقتا حسش نیست وقتم ندارم و یه حس عنی گرفتم ک درس بخون...

اوه - #NAYEON

اوه - #NAYEON

یکم نوامبر تولد یکی دیگه از فرشته های توایس بود ...یو جونگیو...
۲۰

یکم نوامبر تولد یکی دیگه از فرشته های توایس بود ...یو جونگیو...

و نهم نوامبر تولد موگوری کیوتمون بود...ماشین دنس کیپاپ مرسی ...
۱

و نهم نوامبر تولد موگوری کیوتمون بود...ماشین دنس کیپاپ مرسی ...

مینا امروز بدون مادرش به کره برگشت~پ.ن: این فوق العادست ...پ...
۲

مینا امروز بدون مادرش به کره برگشت~پ.ن: این فوق العادست ...پ...

اپ توییتر توایس با تیزر منتشر شده از داهیون برای سیزن گریتین...

اپ توییتر توایس با تیزر منتشر شده از داهیون برای سیزن گریتین...

اپ توییتر توایس با تیزر منتشر شده از جویی برای سیزن گریتینگ ...

اپ توییتر توایس با تیزر منتشر شده از جویی برای سیزن گریتینگ ...

اپدیت توییتر توایس با تیزر منتشر از چهیونگ برای سیزن گریتینگ...

اپدیت توییتر توایس با تیزر منتشر از چهیونگ برای سیزن گریتینگ...

[@TWICE_Gallrey ]عکسای این مدت(فنساینا و فن میتینگ و ..)بزود...
۴

[@TWICE_Gallrey ]عکسای این مدت(فنساینا و فن میتینگ و ..)بزود...

اپ توییتر توایس:imp: وانس هالووین♡  #Twice

اپ توییتر توایس:imp: وانس هالووین♡ #Twice

اپ توییتر توایس :imp:وانس هالووین♡ #Twice

اپ توییتر توایس :imp:وانس هالووین♡ #Twice

اپ توییتر توایس:imp:وانس هالووین♡ #Twice

اپ توییتر توایس:imp:وانس هالووین♡ #Twice

اپ توییتر توایس:full_moon_with_face:توایس لایتز ژاپن~ #TWICE
۱

اپ توییتر توایس:full_moon_with_face:توایس لایتز ژاپن~ #TWICE

اپ توییتر توایس:full_moon_with_face:توایس لایتز ژاپن~ #TWICE

اپ توییتر توایس:full_moon_with_face:توایس لایتز ژاپن~ #TWICE

کارکتر دخترا تو وانس هالووین2nayeon(dae-su oh/old by)jeongye...

کارکتر دخترا تو وانس هالووین2nayeon(dae-su oh/old by)jeongye...

مثل پارسال توایس دوباره فن میتینگی به مناسبت سالگرد دبیوشون ...

مثل پارسال توایس دوباره فن میتینگی به مناسبت سالگرد دبیوشون ...

و شنونده های یونیک فیل اسپشالم به یه میلیون رسیدن واین دوازد...

و شنونده های یونیک فیل اسپشالم به یه میلیون رسیدن واین دوازد...

شنونده های یونیک یس اور یس در جینی به دومیلیون رسید و این چه...

شنونده های یونیک یس اور یس در جینی به دومیلیون رسید و این چه...

بد شدن حال چهیونگ ناگهانی بوده و حتی به بیمارستان هم مراجعه ...

بد شدن حال چهیونگ ناگهانی بوده و حتی به بیمارستان هم مراجعه ...

ست لیست کامل توایس لایتز ژاپن~ #twice

ست لیست کامل توایس لایتز ژاپن~ #twice