هنوزم ازتو مینویسم تویی که تمام جان و جهان منی کاش بودی ومید...
۳

هنوزم ازتو مینویسم تویی که تمام جان و جهان منی کاش بودی ومید...

:heavy_black_heart:تا آخرین لحظه ی زیستنم ماه من خواهی ماند ...
۶

:heavy_black_heart:تا آخرین لحظه ی زیستنم ماه من خواهی ماند ...

:broken_heart:
۱

:broken_heart:

:broken_heart:بیا یک بار دیگر خودمان را به نفهمیدن بزنیم..!ا...
۳

:broken_heart:بیا یک بار دیگر خودمان را به نفهمیدن بزنیم..!ا...

:broken_heart:نبودنت را نمیتوان بیخیال گرفتکاش میشد بین این ...
۱

:broken_heart:نبودنت را نمیتوان بیخیال گرفتکاش میشد بین این ...

:broken_heart:ازتو مینویسم در این شبهای تاریکاز تو که بهانه ...

:broken_heart:ازتو مینویسم در این شبهای تاریکاز تو که بهانه ...

:broken_heart:امشب مثله بقیه شبها بازم بیقرارمبیقرار توبیقرا...

:broken_heart:امشب مثله بقیه شبها بازم بیقرارمبیقرار توبیقرا...

:heavy_black_heart:آرزویی که من با خود به گور خواهم برد#مرد_...
۲

:heavy_black_heart:آرزویی که من با خود به گور خواهم برد#مرد_...

:sparkling_heart::sparkling_heart:هنوزهم شبها رو با یاد تو ...

:sparkling_heart::sparkling_heart:هنوزهم شبها رو با یاد تو ...

با اینکه رفت و پژمردمهزار بار از غمش مردمولی بازم دوسش دارمف...

با اینکه رفت و پژمردمهزار بار از غمش مردمولی بازم دوسش دارمف...

بزن بارون ببار آروم     به روی پلکای خستم بزن بارون تو ...

بزن بارون ببار آروم به روی پلکای خستم بزن بارون تو ...

دلم........ برای «تو» تنگ نمی شود.....!!دلم........برای «خود...
۷

دلم........ برای «تو» تنگ نمی شود.....!!دلم........برای «خود...

به او بگویید دوستش دارم ...صدای احساسم را به گوشش برسانید بگ...

به او بگویید دوستش دارم ...صدای احساسم را به گوشش برسانید بگ...

دلم برای لحظاتی که کنارت انس میگرفتم تنگ است کاش زمانه به عق...
۳

دلم برای لحظاتی که کنارت انس میگرفتم تنگ است کاش زمانه به عق...

دستانت سهم من بود ولی الان نه فقط دستانت بلکه تمام وجودت سهم...
۱

دستانت سهم من بود ولی الان نه فقط دستانت بلکه تمام وجودت سهم...

"کجایی...؟"تنهـــــا سوالیه کـــههیچکسیمنتظر جا و مکانشنیست ...
۲۲

"کجایی...؟"تنهـــــا سوالیه کـــههیچکسیمنتظر جا و مکانشنیست ...

:sparkles:بـدانـے چقـدر تـو را         آرزو ڪـرده ا...
۱

:sparkles:بـدانـے چقـدر تـو را آرزو ڪـرده ا...

آن کسی را که تو می جوییکی خیال تو به سر دارد؟بس کن این ناله ...
۱

آن کسی را که تو می جوییکی خیال تو به سر دارد؟بس کن این ناله ...

به امید خدا کیا امسال اربعینی هستند?اگر خدا بخواد من هستم :...
۳

به امید خدا کیا امسال اربعینی هستند?اگر خدا بخواد من هستم :...

کاش میشد تمام حرفای نگفته ام را بهت بگویمدلم سخت تنگ شده واس...
۱

کاش میشد تمام حرفای نگفته ام را بهت بگویمدلم سخت تنگ شده واس...