از دلایل دووم اوردنم تو قرنطینه💚💚😁

از دلایل دووم اوردنم تو قرنطینه💚💚😁

چای قندپهلو:smiling_face_with_smiling_eyes:
۵

چای قندپهلو:smiling_face_with_smiling_eyes:

بی خاطرات تو بی ارزوی تو دل را کجا برم
۵

بی خاطرات تو بی ارزوی تو دل را کجا برم

عاشق ب اینا میگن تو این دوسالی ک باهم میبینمشون ن خیانتی ن د...
۲

عاشق ب اینا میگن تو این دوسالی ک باهم میبینمشون ن خیانتی ن د...

دوست داشتنبرای خاطرچشم و ابرو نمیمونهعشق به احترام اندام ترا...

دوست داشتنبرای خاطرچشم و ابرو نمیمونهعشق به احترام اندام ترا...

تنهاییو فقط تو شلوغی میشه حس کرد

تنهاییو فقط تو شلوغی میشه حس کرد

ی مهمونیه دو نفرهخودمو،خوووودم:smiling_face_with_smiling_eye...
۷

ی مهمونیه دو نفرهخودمو،خوووودم:smiling_face_with_smiling_eye...

زن‌ها وقتی منطقی میشن و احساساتو میذارن کنار بی‌رحمانه‌ترین ...
۲۲

زن‌ها وقتی منطقی میشن و احساساتو میذارن کنار بی‌رحمانه‌ترین ...

اونی باش که راهنماییم میکنه ولی هیچوقت متوقفم نمیکنه

اونی باش که راهنماییم میکنه ولی هیچوقت متوقفم نمیکنه

گاهی وقتا باید صدای موزیکو انقدر زیاد کنیکه صدای مغزتو نشنوی

گاهی وقتا باید صدای موزیکو انقدر زیاد کنیکه صدای مغزتو نشنوی

پشت این موهای سفید روزاییه ک دیگه بر نمیگردهدیر یا زود باید ...
۲

پشت این موهای سفید روزاییه ک دیگه بر نمیگردهدیر یا زود باید ...

میگن دیگه نمیتونن کارت ملی صادر کننفکنم ی مدت دیگه از اینا ب...
۶

میگن دیگه نمیتونن کارت ملی صادر کننفکنم ی مدت دیگه از اینا ب...

امروز روز جهانی رژ لبه:kiss_mark::lipstick:امروزو به همه پلن...
۴

امروز روز جهانی رژ لبه:kiss_mark::lipstick:امروزو به همه پلن...

من از آغوش توبارها به بهشت رفته امبهشت مگر کجا می تواند باشد...

من از آغوش توبارها به بهشت رفته امبهشت مگر کجا می تواند باشد...

با غم انگیز ترینحالت روحم چ کنم؟؟؟

با غم انگیز ترینحالت روحم چ کنم؟؟؟

دختر: راست میگن هر کی ی ستاره داره؟پسر:فقط چیزایی که به هیچک...

دختر: راست میگن هر کی ی ستاره داره؟پسر:فقط چیزایی که به هیچک...

عشق او ما را گرفت از چنگ دیگر دلبرانتن برون بردیم از این مید...

عشق او ما را گرفت از چنگ دیگر دلبرانتن برون بردیم از این مید...

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

هر چیزی رو ک اذیتت میکنه رهاش کن

هر چیزی رو ک اذیتت میکنه رهاش کن

داداشیمونو یادتون نره:face_with_tears_of_joy::grinning_face_...
۶

داداشیمونو یادتون نره:face_with_tears_of_joy::grinning_face_...