دستنویس: ۳۶۵روز دیگر هم از عمرم گذشت. روزهایی با طعم های مخت...
۲

دستنویس: ۳۶۵روز دیگر هم از عمرم گذشت. روزهایی با طعم های مخت...

نبودنت واقعا سخته... واقعا
۳

نبودنت واقعا سخته... واقعا

واقعا غم بزرگیه تسلیت
۱

واقعا غم بزرگیه تسلیت

:broken_heart:
۲

:broken_heart:

شرح دلتنگی من بی تـــوفقط یک جمله ست" تا جنون فاصله ای نیستا...
۴

شرح دلتنگی من بی تـــوفقط یک جمله ست" تا جنون فاصله ای نیستا...

شب هلاکم می‌کند اندیشهٔ غم‌های روزروز فکر محنت شب‌های تارم م...
۳

شب هلاکم می‌کند اندیشهٔ غم‌های روزروز فکر محنت شب‌های تارم م...

سعی کن اونقدر کامل باشی که بزرگ ترین تنبیه تو برای بقیه - گر...
۲

سعی کن اونقدر کامل باشی که بزرگ ترین تنبیه تو برای بقیه - گر...

:sparkles:‏الهی! اگر ستارالعیوب نبودی،ما از رسوایی چه می‌کرد...
۵

:sparkles:‏الهی! اگر ستارالعیوب نبودی،ما از رسوایی چه می‌کرد...

شب پاییز بلند است ....ولی نه به اندازه ی دلتنگی آن ... #لیلا...
۱

شب پاییز بلند است ....ولی نه به اندازه ی دلتنگی آن ... #لیلا...

‌اینجا هنوز کسی‌ استکه به‌اندازه ی هزاران ‌نفر نیستو جایش رو...

‌اینجا هنوز کسی‌ استکه به‌اندازه ی هزاران ‌نفر نیستو جایش رو...

شب ز نور ماه, روی خویش را بیند سپیدمن شبم تو ماه من بر آسمان...
۱

شب ز نور ماه, روی خویش را بیند سپیدمن شبم تو ماه من بر آسمان...

درختی ام که بر آن حک شده ست نام کسیغمت مباد که یاد تو با من ...
۱

درختی ام که بر آن حک شده ست نام کسیغمت مباد که یاد تو با من ...