ڪمے_براے_فرج_دعاء_ڪنیم
۹

ڪمے_براے_فرج_دعاء_ڪنیم

:leaf_fluttering_in_wind::heavy_heart_exclamation_mark_ornam...

:leaf_fluttering_in_wind::heavy_heart_exclamation_mark_ornam...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

هر وقت خواستے ...اقتدار و صلابت ، توام با مهربانے را در چهره...

حزب الله ...فداکار است و ازمرگ نمیترسدوتو گویے خداوند وظیفہ ...

حزب الله ...فداکار است و ازمرگ نمیترسدوتو گویے خداوند وظیفہ ...

بہ خـیال خودت:thinking_face: لحظہ هاے تنهاییتو باهاش مےگذرون...

بہ خـیال خودت:thinking_face: لحظہ هاے تنهاییتو باهاش مےگذرون...

من از لیـلے و مجنوڹدرس عشقــــم را نمیــگیرم:face_with_no_go...
۲

من از لیـلے و مجنوڹدرس عشقــــم را نمیــگیرم:face_with_no_go...

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دلیک نظر روے تو را دید...

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دلیک نظر روے تو را دید...

بچہ مذهبےکہ باشےواسه انتخابــ همسفرتــ فقط ملاکتـ ایمانشہ و ...
۲

بچہ مذهبےکہ باشےواسه انتخابــ همسفرتــ فقط ملاکتـ ایمانشہ و ...

:love_letter: کارت عروسےجالب و ابتکارے :smiling_face_with_op...
۳

:love_letter: کارت عروسےجالب و ابتکارے :smiling_face_with_op...

:sparkles:ڪاش در صحـراے محشـر..وقتــے خـدا پـرسیـد..:sparkle...
۱

:sparkles:ڪاش در صحـراے محشـر..وقتــے خـدا پـرسیـد..:sparkle...

شب و دلتنگے:white_left_pointing_backhand_index: عهد میبندیم ...
۱

شب و دلتنگے:white_left_pointing_backhand_index: عهد میبندیم ...

‍ :triangular_flag_on_post:ﺳﺨﻨے ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ!:ok_hand_sign::gem...

‍ :triangular_flag_on_post:ﺳﺨﻨے ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ!:ok_hand_sign::gem...

لبخند  :-)
۴

لبخند :-)

همہ چیز پسورد دارد:closed_lock_with_key:  وچادر پسورد من است...
۳

همہ چیز پسورد دارد:closed_lock_with_key: وچادر پسورد من است...

دل مـن ڪرده هوس:winking_face:        شعر و غزل از رخ یار:rel...
۱

دل مـن ڪرده هوس:winking_face: شعر و غزل از رخ یار:rel...

مثل یڪ غنچـہ:hibiscus: ڪہ از چیده شدن مے ترسد ..:eyes: :pers...

مثل یڪ غنچـہ:hibiscus: ڪہ از چیده شدن مے ترسد ..:eyes: :pers...

تنهام ... " من لےغیرک " .....اینجا خصوصے میگم  تا صِدام_._._...

تنهام ... " من لےغیرک " .....اینجا خصوصے میگم تا صِدام_._._...

:revolving_hearts::hibiscus:امشب، شبےاست کہ دو نیمه سیب با ه...
۲

:revolving_hearts::hibiscus:امشب، شبےاست کہ دو نیمه سیب با ه...

:-) :sparkling_heart: سلامتے مجردا:rose:صلوات:sparkling_hear...
۹

:-) :sparkling_heart: سلامتے مجردا:rose:صلوات:sparkling_hear...