💧روناک افتخاری💧

Ronakeftekhari

زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی‌بینم
بر این تکرار در تکرار پایانی نمی‌بینم
چه بر ما رفته است ای عمر؟
ای یاقوت بی‌قیمت!
که غیر از مرگ گردنبند ارزانی نمی‌بینم

#فاضل_نظری