رها

R_a_h_a

به جرم قتل عمد خویش محکومم به حکم ابد و یکروز در انفرادی خویشتن...

:unamused_face::smirking_face:
۷

:unamused_face::smirking_face:

همه ی هستی من...:crying_face:
۳

همه ی هستی من...:crying_face:

خطرناک ترین خطری کهسراغ دارمخاطراتی هستند که شب هاقبل از خوا...
۱

خطرناک ترین خطری کهسراغ دارمخاطراتی هستند که شب هاقبل از خوا...

⁦در من انگار کسی در پی انکار من است...
۱

⁦در من انگار کسی در پی انکار من است...

#رها:rainbow:
۱

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#رها:rainbow:

#دلتنگی #رها

#دلتنگی #رها

دلتنگی خواب نداره...

دلتنگی خواب نداره...

باور کنید یک بار مردناز هزار و یک شب جان دادن بهتر است...! #...

باور کنید یک بار مردناز هزار و یک شب جان دادن بهتر است...! #...

منو بیار سمت خودت نذار نورا خاموش بشن

منو بیار سمت خودت نذار نورا خاموش بشن

#رها:purple_heart:نیمه ی گم شده ام را در چشمان حیرت انگیز تو...

#رها:purple_heart:نیمه ی گم شده ام را در چشمان حیرت انگیز تو...

#رها:purple_heart:چند سالِ دیگر باید بگذرد تا من در مرور تما...

#رها:purple_heart:چند سالِ دیگر باید بگذرد تا من در مرور تما...

#رها:purple_heart:

#رها:purple_heart: