💜رضا💜

REZa_brg

تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست
در جوابم اینچنین گفت و گریست
لیلی و مجنون فقط افسانه‌اند
عشق در دست حسین بن علیست💜

دستم بهت نمیرسه خدا خودت بلندم کن🎈 #عکس_نوشته #جذاب #ایده #خ...

دستم بهت نمیرسه خدا خودت بلندم کن🎈 #عکس_نوشته #جذاب #ایده #خ...

کیا دوست دارن زودتر از دست من راحت بشن؟

کیا دوست دارن زودتر از دست من راحت بشن؟

بچه ها هر کی این پست میبینه دعا کنین به ارزوم برسم 💊دلت مرگ ...
۱۱

بچه ها هر کی این پست میبینه دعا کنین به ارزوم برسم 💊دلت مرگ ...

کی گرسنس کی تشنه؟؟😅

کی گرسنس کی تشنه؟؟😅

#طبیعت #گل #لرستان
۲

#طبیعت #گل #لرستان