ڪَویند...!!   بہ هم مردم عالم...          ڪَِله‌...
۱۰

ڪَویند...!! بہ هم مردم عالم... ڪَِله‌...

شکوهی در جانم تنوره می‌کشدگویی از پاک‌ترین هوای کوهستانیلبال...
۸

شکوهی در جانم تنوره می‌کشدگویی از پاک‌ترین هوای کوهستانیلبال...

🖤یا حضرت مـــــادر 🖤▪️خبر از یک زن بیمار▪️شود میمیرم▪️مادری ...

🖤یا حضرت مـــــادر 🖤▪️خبر از یک زن بیمار▪️شود میمیرم▪️مادری ...

سڪوت ڪن ،زیباترین سخنحدیث ِ دست‌هاے توست بر روے میز ..!!

سڪوت ڪن ،زیباترین سخنحدیث ِ دست‌هاے توست بر روے میز ..!!

‌ببوسمـت ...حافظ بخوانم ...قهـوه دم ڪنم ...بغلـت بگیـرم ...ب...

‌ببوسمـت ...حافظ بخوانم ...قهـوه دم ڪنم ...بغلـت بگیـرم ...ب...

🧡بنشین به پای داشتنمکه می‌خواهمروزهایی که نبودم رایک جا دوست...
۲۴

🧡بنشین به پای داشتنمکه می‌خواهمروزهایی که نبودم رایک جا دوست...

🍂دلت می‌آید؟مرا به نام کوچکم صدا نزنی ونشنوی جانم...؟
۲۳

🍂دلت می‌آید؟مرا به نام کوچکم صدا نزنی ونشنوی جانم...؟

گره خوردست به من دکمه ی پیراهن تومانده بر روی تنم باقیِ عطرِ...
۵

گره خوردست به من دکمه ی پیراهن تومانده بر روی تنم باقیِ عطرِ...

آبان هم رسید .با کوله باری پر از باد و باران و برگ های نارنج...

آبان هم رسید .با کوله باری پر از باد و باران و برگ های نارنج...

واژه هایم دستِ توست ..باشی سپید می شوند ..بخندی سیب می چینند...
۳۰

واژه هایم دستِ توست ..باشی سپید می شوند ..بخندی سیب می چینند...

حتما باید به دنیا می‌آمدمو برای تو می‌مُردم؛وگرنه زندگیحتی ب...
۲

حتما باید به دنیا می‌آمدمو برای تو می‌مُردم؛وگرنه زندگیحتی ب...

چه شده که قدر وفا هیچکس نمی داند؟ 🍁
۹

چه شده که قدر وفا هیچکس نمی داند؟ 🍁

زنی، در شعرهای من، عروس فصل باران استدل پاییزی‌اش دائم، اسیر...
۴

زنی، در شعرهای من، عروس فصل باران استدل پاییزی‌اش دائم، اسیر...

💌 #کاشی_نوشتهمثل گل های ترک خورده کاشیشده امبعد تو پیر که ن...
۳

💌 #کاشی_نوشتهمثل گل های ترک خورده کاشیشده امبعد تو پیر که ن...

جمعه ها باید زیر لب آواز بخوانیباید برای خودت قصه بگوییجمعه ...
۲

جمعه ها باید زیر لب آواز بخوانیباید برای خودت قصه بگوییجمعه ...

از پنجره ی باران خورده،دنیا جای زیباتری به نظر می رسد!کسی وا...
۴

از پنجره ی باران خورده،دنیا جای زیباتری به نظر می رسد!کسی وا...

از بس که خدا عاشق نقاشی بودهر فصل به روی بوم، یک چیز کشید یک...
۴

از بس که خدا عاشق نقاشی بودهر فصل به روی بوم، یک چیز کشید یک...

🍁روزی پاییز اعتراف کرد به زیبایی اش چون راست میگفت مهر زدیم ...
۴

🍁روزی پاییز اعتراف کرد به زیبایی اش چون راست میگفت مهر زدیم ...

پاییز پناه خیال انگیز دلدادگی ست.آغوش باران زده اش ،امن تری...
۳

پاییز پناه خیال انگیز دلدادگی ست.آغوش باران زده اش ،امن تری...