#چادر:heavy_plus_sign:#حیا:heavy_plus_sign:#وقار:heavy_plus_...
۶

#چادر:heavy_plus_sign:#حیا:heavy_plus_sign:#وقار:heavy_plus_...

خـبـر ایـن اسـت کـــه #مُــحــســن بــه وطـن بـرگـشـتـهبـنـو...
۸

خـبـر ایـن اسـت کـــه #مُــحــســن بــه وطـن بـرگـشـتـهبـنـو...

:victory_hand:هَـیْهـٰــاتــْ:victory_hand:
۸

:victory_hand:هَـیْهـٰــاتــْ:victory_hand:

#حسین_جانمَن شَنیدم سَرِ عُشاق بِه زانویِ شُماسْتو از آن روز...
۱

#حسین_جانمَن شَنیدم سَرِ عُشاق بِه زانویِ شُماسْتو از آن روز...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:شهید سید مرتضی آوینی : :tul...
۲

:diamond_shape_with_a_dot_inside:شهید سید مرتضی آوینی : :tul...

ایل ما ایل عجمهاست که یک کودڪ ما...:white_up_pointing_index:...
۱

ایل ما ایل عجمهاست که یک کودڪ ما...:white_up_pointing_index:...

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:
۱

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:
۱

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:
۱

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:
۱

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:

#امام_رضا_ایم:heavy_black_heart:
۱

#امام_رضا_ایم:heavy_black_heart:

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:

#امام_رضایی_ام :heavy_black_heart:

دلـ:broken_heart:ـم لـڪ زدهمشـهـد:sparkles: نیمـــہ هاے شــب...
۱

دلـ:broken_heart:ـم لـڪ زدهمشـهـد:sparkles: نیمـــہ هاے شــب...

:rose:مرغ دلم راهی قم می شوددر حرم امن تو گم می شودکوثر نوری...
۵

:rose:مرغ دلم راهی قم می شوددر حرم امن تو گم می شودکوثر نوری...

:rose: تقدیم به دختران محجبه :rose: وقتی آن دختر:happy_perso...
۵

:rose: تقدیم به دختران محجبه :rose: وقتی آن دختر:happy_perso...

عجـــب مــ:crescent_moon: ـــاه بلنـدے تـو ڪہ گردون را بگـــ...

عجـــب مــ:crescent_moon: ـــاه بلنـدے تـو ڪہ گردون را بگـــ...