معصومه ظاهری

Masoumeh_Zaheri

معصومه ظاهری (شیلا)
:black_nib: نویسنده/Writer
BookworM:books: :bug:
تلگرام:
t.me/Masoumeh_Zaheri_Shila

#رمان_ایرانی #معصومه_ظاهری #انتشارات_شقایق #ماه_در_دستان_تو

#رمان_ایرانی #معصومه_ظاهری #انتشارات_شقایق #ماه_در_دستان_تو

#معصومه_ظاهری #معصومه_ظاهری_شیلا #رمان_ایرانی #ماه_در_دستان_...
۲

#معصومه_ظاهری #معصومه_ظاهری_شیلا #رمان_ایرانی #ماه_در_دستان_...

قصه ی من... قصه ی دلدادگی ست...قصه ی از عـقـل گذشتن و به دل ...
۲

قصه ی من... قصه ی دلدادگی ست...قصه ی از عـقـل گذشتن و به دل ...

این بار کمی دورتر از خانه ی شادلین این ها، زیر درختی پَت و پ...
۱

این بار کمی دورتر از خانه ی شادلین این ها، زیر درختی پَت و پ...

روزای خوبِ ما دوتا...:sparkles::blue_heart:آخه جز تو کیه پای...
۶

روزای خوبِ ما دوتا...:sparkles::blue_heart:آخه جز تو کیه پای...

آدم بی دلیل یک اهنگ رو دوبار گوش نمیکنهبی دلیل دوبار به چشما...

آدم بی دلیل یک اهنگ رو دوبار گوش نمیکنهبی دلیل دوبار به چشما...

t.me/Masoumeh_Zaheri_Shila  #ماه_در_دستان_تو #معصومه_ظاهری
۳

t.me/Masoumeh_Zaheri_Shila #ماه_در_دستان_تو #معصومه_ظاهری

:heavy_exclamation_mark_symbol:یکیییی از بهترین داستان هایی ...

:heavy_exclamation_mark_symbol:یکیییی از بهترین داستان هایی ...

مراقب همدیگه باشیم....زندگی چاپ دوم نداره!!:yellow_heart: #م...

مراقب همدیگه باشیم....زندگی چاپ دوم نداره!!:yellow_heart: #م...

آدما خودشون رو توی کتابا گم می کنن...اما خودِ حقیقی شونو توی...
۵

آدما خودشون رو توی کتابا گم می کنن...اما خودِ حقیقی شونو توی...

#ماه_در_دستان_تو
۲

#ماه_در_دستان_تو