#ازسری‌داستانهای‌من:‏استوری گزاشته " من یه آبان‌ماهی‌ بودم ک...
۶۰

#ازسری‌داستانهای‌من:‏استوری گزاشته " من یه آبان‌ماهی‌ بودم ک...

😐⛾
۳۵

😐⛾

#ازسری‌داستانهای‌من:‏آخر یه روز اون اَپی که یه تیکه از آهنگو...
۸

#ازسری‌داستانهای‌من:‏آخر یه روز اون اَپی که یه تیکه از آهنگو...

#ازسری‌داستانهای‌من:چندوقت پیش دوستم ‏میگه وای چقدهیجان داشت...

#ازسری‌داستانهای‌من:چندوقت پیش دوستم ‏میگه وای چقدهیجان داشت...

#ازسری‌داستانهای‌من:‏تو کافه یه دختر خوشگل میخاست بره بیرون ...
۵

#ازسری‌داستانهای‌من:‏تو کافه یه دختر خوشگل میخاست بره بیرون ...

خیلی‌خوبه...پ.ن:یه سری چیز های دیگه ام هست!۱.بوی‌غذایی‌کع‌دو...
۱۷

خیلی‌خوبه...پ.ن:یه سری چیز های دیگه ام هست!۱.بوی‌غذایی‌کع‌دو...

علم روانشناسی میگع :~اگر کسی خیلی میخندع، حتی ب چیز های احمق...
۳۰

علم روانشناسی میگع :~اگر کسی خیلی میخندع، حتی ب چیز های احمق...

[ از یه جایی به بعد با جمله‌ی «دوستت‌دارم» سرخ‌ و سفید نمی‌ش...

[ از یه جایی به بعد با جمله‌ی «دوستت‌دارم» سرخ‌ و سفید نمی‌ش...

اما خب من فکرم درد میکنه ، کلی حرف تو دلم هست که خوردمشون و ...

اما خب من فکرم درد میکنه ، کلی حرف تو دلم هست که خوردمشون و ...

میدونی خب ما دخترا واسه فراموش کردن خوده قبلیمون و اینکه کی ...
۳

میدونی خب ما دخترا واسه فراموش کردن خوده قبلیمون و اینکه کی ...

ها چیه؟فکر کردی...الان اگه برگردی بگی:سرم شلوغ بود کلی درس و...

ها چیه؟فکر کردی...الان اگه برگردی بگی:سرم شلوغ بود کلی درس و...

فکرشم‌نمیکردم‌کهانقدر‌خوب‌بتونم‌مزخرف‌باشم

فکرشم‌نمیکردم‌کهانقدر‌خوب‌بتونم‌مزخرف‌باشم

میگفت:ڪسی‌ڪه‌بیشتراز۳۰ثانیهبه‌گلِ‌قالےخیره‌شده‌جاےخوبےنرفته....

میگفت:ڪسی‌ڪه‌بیشتراز۳۰ثانیهبه‌گلِ‌قالےخیره‌شده‌جاےخوبےنرفته....

دقیقا اینا همه چیزای مورد علاقمه -_-
۱۴

دقیقا اینا همه چیزای مورد علاقمه -_-

اگه یه دختر بهت میگه یادته چهارماه پیش ساعت 22:30 بهم چی گفت...

اگه یه دختر بهت میگه یادته چهارماه پیش ساعت 22:30 بهم چی گفت...

#ازسری‌داستانهای‌من:به چشم‍ــــــــــای خوشگلم قسمنیس‍ــــــ...

#ازسری‌داستانهای‌من:به چشم‍ــــــــــای خوشگلم قسمنیس‍ــــــ...

من میدونممن همه چیو میدونم میفهمم حواسم به همه چی هستفقط خود...

من میدونممن همه چیو میدونم میفهمم حواسم به همه چی هستفقط خود...

یه روز تصمیم داشتم دوتا گوش پاک کن تا ته فرو کنم تو گوشام که...
۲

یه روز تصمیم داشتم دوتا گوش پاک کن تا ته فرو کنم تو گوشام که...

#ازسری‌داستانهای‌من:عاغا همسایمون در زد منم رفتم دم در گفتم ...

#ازسری‌داستانهای‌من:عاغا همسایمون در زد منم رفتم دم در گفتم ...