mArYaM85

Mari85

عقل یا قلب


بزرگترین دوراهی بشریت...!

کدوم نظر بدید لطفا
۲۳

کدوم نظر بدید لطفا

اگه من برم جاده واسه دشمنام باز میشه پس نمیرم

اگه من برم جاده واسه دشمنام باز میشه پس نمیرم

هم نظر بدید هم لایک کنین
۱۰

هم نظر بدید هم لایک کنین

من خاصتم چون اینو خود خودم خاصتم

من خاصتم چون اینو خود خودم خاصتم

میدونی ادم کی قد میکشه وقتی دور بعضی هارو خط بکشه

میدونی ادم کی قد میکشه وقتی دور بعضی هارو خط بکشه

لایک یادتون نره

لایک یادتون نره

اگه نمیتونید قشنگ ترازتنهایی های هم باشید وقت همدیگه رو نگری...

اگه نمیتونید قشنگ ترازتنهایی های هم باشید وقت همدیگه رو نگری...

تورا من چشم به راهم

تورا من چشم به راهم

به دهان دنیااشک هایمان طعم دل چسبی میداد
۱

به دهان دنیااشک هایمان طعم دل چسبی میداد

زندگه فقط یه قانون داره کوچک ترین اشتباه بزرگترین تابان
۲

زندگه فقط یه قانون داره کوچک ترین اشتباه بزرگترین تابان

یادت باشه در زندگی خود                   ...

یادت باشه در زندگی خود ...

ما به خورشید اعتماد کردیم و چتر نبردیم ولی ناگهان باران زد ا...

ما به خورشید اعتماد کردیم و چتر نبردیم ولی ناگهان باران زد ا...

گاهی درشتاب زندگی...       گوشه ای با ایست و     ...

گاهی درشتاب زندگی... گوشه ای با ایست و ...

تلخ که باشیمگس دورت کمتره!!!!

تلخ که باشیمگس دورت کمتره!!!!

همه راستشو بگن
۱۲

همه راستشو بگن

fuck off
۳

fuck off