Mҽʅιƙα

Maalii

[✨ ﷽✨ ]
⬇️ بـرو پایـیـن ⬇️⁩ ️⁩
{Tanks God}
خـواهـر دوقـلوم 🙈
( @Monika.n )
[خیـابان بـهار
کوچـه فروردیـن
پلاکــــ13🎂 🎈 ]
یـکی از افتـخاراتـم چادرمــه 😇
حوالـی من توقف ممـنوع❌
مـطالب بدون مخـاطب📎
هـمـهِ مـتـن نـوشـتـه ها و کـپـشـن ها از خـودمـه 🙊
پـس 👇 ️
کــپــی مــمــنــوع🚫


حـرفِ نـاشـنـاس🌵

https://harfeto.timefriend.net/938923425

ایـنـم از دسـرِ عـربـی😍😋خـودم پَـز😁🙊
۱۵

ایـنـم از دسـرِ عـربـی😍😋خـودم پَـز😁🙊

تو خودِ خودِ همونی ...همون که بدون هیچ برنامه ای دستمو میگیر...
۶

تو خودِ خودِ همونی ...همون که بدون هیچ برنامه ای دستمو میگیر...

ایـنـم از هـفـت سـیـنِ ما😍البـتـه بـا تـاخـیر😁
۱

ایـنـم از هـفـت سـیـنِ ما😍البـتـه بـا تـاخـیر😁

ایـنـم نـمـایِ نـزدیـک تر از نـون مـحـلـی کـه درسـت کـردم😁🙊
۳۰

ایـنـم نـمـایِ نـزدیـک تر از نـون مـحـلـی کـه درسـت کـردم😁🙊

آخـریـن پـنـجـشنـبـهِ سـال ...دعـا کـنـیـم بـرایِ شـادیِ روح...
۱۱

آخـریـن پـنـجـشنـبـهِ سـال ...دعـا کـنـیـم بـرایِ شـادیِ روح...

بـاسـلـوقِ ژلـه ای 😋دسـت پـخـتِ خـودم🙊ـــــــــپـی نـوشـت : ...
۱۷

بـاسـلـوقِ ژلـه ای 😋دسـت پـخـتِ خـودم🙊ـــــــــپـی نـوشـت : ...

میدانی دلبر ...؟! دلم میخواهد باران که می آید بدونِ هیچ چتری...
۱۹

میدانی دلبر ...؟! دلم میخواهد باران که می آید بدونِ هیچ چتری...

بـرای عـیـدی امـسـالـتیـک سـبـد سـتـاره چـیـده امتـکـه‌ای از...
۱۸

بـرای عـیـدی امـسـالـتیـک سـبـد سـتـاره چـیـده امتـکـه‌ای از...

کاش دورانمان کمی عقب تر بود ...که من چادر گل گلی سفیدم را به...
۵۵

کاش دورانمان کمی عقب تر بود ...که من چادر گل گلی سفیدم را به...

دلم که برایت تنگ میشود ...مدام یادت  به ذهنم می آید و یا قطر...
۳۱

دلم که برایت تنگ میشود ...مدام یادت به ذهنم می آید و یا قطر...

جانِ دلم !!!من بودنت را میخواهم...نه برای چند لحظه ...نه برا...
۸

جانِ دلم !!!من بودنت را میخواهم...نه برای چند لحظه ...نه برا...

و چـه کـردم مـن :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::see-no...
۸۰

و چـه کـردم مـن :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::see-no...

مـامـانِ قـشـنـگم روزت مـبـارکــــ:smiling_face_with_heart-s...
۳۱

مـامـانِ قـشـنـگم روزت مـبـارکــــ:smiling_face_with_heart-s...

ولـنـتـایـن فـقـط روز عـشـاق نـیـسـت... بـلـکـه روزیـه کـه ی...
۳۲

ولـنـتـایـن فـقـط روز عـشـاق نـیـسـت... بـلـکـه روزیـه کـه ی...

هـشـت سـالـگیِ مـن و آبـجـی دوقـلـوم:smiling_face_with_heart...
۵۶

هـشـت سـالـگیِ مـن و آبـجـی دوقـلـوم:smiling_face_with_heart...

بـهـتـریـنِ مـن :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:    تـو...
۶۷

بـهـتـریـنِ مـن :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: تـو...

و امـا شـامِ امـشـب :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :f...
۳۸

و امـا شـامِ امـشـب :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :f...

کـیـکِ دو رنـگ :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :face_s...
۳۶

کـیـکِ دو رنـگ :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :face_s...

بـه وقـتِ دور دور :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: اونـ...
۲۱

بـه وقـتِ دور دور :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: اونـ...

خـدایـم را دوسـت دارم⁦:heavy_black_heart:  ️⁩  ️⁩هـمـان خـدا...
۳۳

خـدایـم را دوسـت دارم⁦:heavy_black_heart: ️⁩ ️⁩هـمـان خـدا...