فال روزانه ، تست روانشناسیفال روزانه : 00:00فال حافظ: 10:00ف...
۲

فال روزانه ، تست روانشناسیفال روزانه : 00:00فال حافظ: 10:00ف...

و برخی از آنان به تو گوش فرا می دهند، و[لی ] ما بر دلهایشان ...
۲

و برخی از آنان به تو گوش فرا می دهند، و[لی ] ما بر دلهایشان ...

:crying_face::crying_face::crying_face:حالم خوب نیست...من رف...
۶

:crying_face::crying_face::crying_face:حالم خوب نیست...من رف...

هرروزوهرلحظه تشیع جنازه آروزوهامومیبینم...

هرروزوهرلحظه تشیع جنازه آروزوهامومیبینم...

دقیقا...متنه بینظیریه...
۱

دقیقا...متنه بینظیریه...

اگه روشنفکر(جاهلیت مدرن)نیستی این عکسومنتشرکن.

اگه روشنفکر(جاهلیت مدرن)نیستی این عکسومنتشرکن.

این روزها آنقدر با خودم درگیرم که حاضرم برای یک لحظه آرامش ر...
۱

این روزها آنقدر با خودم درگیرم که حاضرم برای یک لحظه آرامش ر...

چه کنم ؟آب دریا را هم که پشت سرت بریزمدیگر نمی آیی...

چه کنم ؟آب دریا را هم که پشت سرت بریزمدیگر نمی آیی...

:leaf_fluttering_in_wind::bouquet:پیامبر(ص)::bouquet::leaf_f...
۱

:leaf_fluttering_in_wind::bouquet:پیامبر(ص)::bouquet::leaf_f...

معلم ادبیات یادش رفت اسم دیگه فعل (*بود*)روبه ماهابگه...اسم ...

معلم ادبیات یادش رفت اسم دیگه فعل (*بود*)روبه ماهابگه...اسم ...

منودوستم:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::fac...
۱

منودوستم:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::fac...

:crying_face::crying_face::crying_face:
۱

:crying_face::crying_face::crying_face: