لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد گل داد سرخ سرخ گلها انار شد داغ داغ هر اناری هزارتا دانه داشت دانه ها عاشق بودند دانه ها توی انار جا نمی شدند انار ...

لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد گل داد سرخ سرخ گلها انار شد داغ داغ هر اناری هزارتا دانه داشت دانه ها عاشق بودند دانه ها توی انار جا نمی شدند انار کوچک بود. دانه ها ترکیدند انار ترک برداشت خون انار روی دست لیلی چکید لیلی ...

#داستان_کوتاه توﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ , ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ ...

#داستان_کوتاه توﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ , ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ , ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ . ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﭼﻮﻥﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ ! ...

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن جانا، سرم از فکر تو خالیست، «دلم» را چه کنم؟... #مهران_یوسفی

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن جانا، سرم از فکر تو خالیست، «دلم» را چه کنم؟... #مهران_یوسفی

بعد از تو ، حتی نیمه ی مرداد هم سرد است بعد از تو لذت بردن از هر لذتی ، درد است ای شاه دلها ، نازنین بانو ، چه می دانی؟ از غصه هایی ...

بعد از تو ، حتی نیمه ی مرداد هم سرد است بعد از تو لذت بردن از هر لذتی ، درد است ای شاه دلها ، نازنین بانو ، چه می دانی؟ از غصه هایی که ، گریبان گیر یک مرد است؟ من دل به دریا دادم اما ، مرده ...

اندازه ی اندوهم اندازه ی دفتر نیست شرح دو جهان خواهش در شعر میسر نیست یک چشم پر از اشک و چشم دگرم خون است وضعیت امروزم آینده ی مجنون است سر باز نکن ای ...

اندازه ی اندوهم اندازه ی دفتر نیست شرح دو جهان خواهش در شعر میسر نیست یک چشم پر از اشک و چشم دگرم خون است وضعیت امروزم آینده ی مجنون است سر باز نکن ای اشک از جاذبه دوری کن ای بغض پر از عصیان این بار صبوری کن من ...

آخرین جمعه اردیبهشت شد ، اردیبهشت مان که اردیبهشت نشد ، می تازیم سوی خرداد همیشه امتحان خرداد را بد داده ام، اینبار در امتحان دل تو... بگذریم، خرداد که هیچ... من منتظر تیرم، که ...

آخرین جمعه اردیبهشت شد ، اردیبهشت مان که اردیبهشت نشد ، می تازیم سوی خرداد همیشه امتحان خرداد را بد داده ام، اینبار در امتحان دل تو... بگذریم، خرداد که هیچ... من منتظر تیرم، که تیرباران نگاهت باشم... #مریم_طراوت

ماجرای من و تو باور باورها نیست ماجرایی‌ست که در حافظه‌ی دنیا نیست نه دروغیم ،نه رویا نه خیالیم ، نه وهم ذات عشقیم، که در آینه‌ها پیدا نیست تو گمی در من و من ...

ماجرای من و تو باور باورها نیست ماجرایی‌ست که در حافظه‌ی دنیا نیست نه دروغیم ،نه رویا نه خیالیم ، نه وهم ذات عشقیم، که در آینه‌ها پیدا نیست تو گمی در من و من در تو گم‌ ام باورکن جز دراین شعر نشان و اثری از ما نیست شب ...

بوی پیراهنی ای باد بیاور،ورنه....غم یوسف بکشد،عاشق کنعانی را......(حسین منزوی)

بوی پیراهنی ای باد بیاور،ورنه....غم یوسف بکشد،عاشق کنعانی را......(حسین منزوی)

وین #الگاک یفص ملحی الوگع #بالمای کلشی بغیبتک #فااااهی

وین #الگاک یفص ملحی الوگع #بالمای کلشی بغیبتک #فااااهی

ماضلت کرامه اشبیها های الناس... شاب شکد هضیمه بوحده یتوسل . ...و متباهی حضرتک حیل بالموضوع.......تذب روحک علیها وهیه ماتقبل .. ..لک وین الرجوله شکد عدیم إحساس .....عمت عین الزلم لو بألعشک تنذل ..... یا ...

ماضلت کرامه اشبیها های الناس... شاب شکد هضیمه بوحده یتوسل . ...و متباهی حضرتک حیل بالموضوع.......تذب روحک علیها وهیه ماتقبل .. ..لک وین الرجوله شکد عدیم إحساس .....عمت عین الزلم لو بألعشک تنذل ..... یا حب یا عشک انعل ابو الاشواک .... .روحی ورجولتی من البنات افضل ....وأضن واضح کلامی ...

کـــاش مـــیـــشـــد مُــرد بــدون ایـــنـکــه مـــادرم بــفــهــمــه...

کـــاش مـــیـــشـــد مُــرد بــدون ایـــنـکــه مـــادرم بــفــهــمــه...

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻧﺠﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻪ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻧﺠﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻏﻤﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻪ ﻭ ...

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺯﺩﺩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘﯽ ﺗﻮ ...

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺯﺩﺩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ ...

شــــــایــد...به اندازئ یک سفر کوتاه...

شــــــایــد...به اندازئ یک سفر کوتاه...

همـــه دردِ دنیـــا...یـــه شـــب دردِ من نیــــســـت...

همـــه دردِ دنیـــا...یـــه شـــب دردِ من نیــــســـت...