گالری‌چیه!:camera::gem_stone::revolving_hearts:عکست‌باید‌توک...
۲

گالری‌چیه!:camera::gem_stone::revolving_hearts:عکست‌باید‌توک...

همـہ یِ مـا یـہ رویـایـی داریـم :ribbon::gem_stone:ڪـہ بـاهـ...
۱

همـہ یِ مـا یـہ رویـایـی داریـم :ribbon::gem_stone:ڪـہ بـاهـ...

بـَهـار اِدآمـِه‍ پیـْرآهـَنِ تــُـوسـتْ رویـِ زَمیـْن :ch...

بـَهـار اِدآمـِه‍ پیـْرآهـَنِ تــُـوسـتْ رویـِ زَمیـْن :ch...

-ɪ ᴘʀᴏᴍɪѕᴇ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜ ɢᴏ :cherry_blossom::ring::yellow_...

-ɪ ᴘʀᴏᴍɪѕᴇ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜ ɢᴏ :cherry_blossom::ring::yellow_...

If you're a diamond :gem_stone:A piece of my crown :crown::h...

If you're a diamond :gem_stone:A piece of my crown :crown::h...

نــارنـجـی دلـم میـخـواسـت :high_voltage_sign::cherry_blosso...

نــارنـجـی دلـم میـخـواسـت :high_voltage_sign::cherry_blosso...

جُـفـتِ مـَـنــِه‍ اونــ:blue_heart:  bff#:baby::desert_isla...
۱

جُـفـتِ مـَـنــِه‍ اونــ:blue_heart: bff#:baby::desert_isla...

نِگـرآنـ بآشـ حݪـ نمـیشهـ :cherry_blossom:#پروفایل #دخترونه ...

نِگـرآنـ بآشـ حݪـ نمـیشهـ :cherry_blossom:#پروفایل #دخترونه ...

کِ مَن‍ـ موُج‍ شَـم‍ تـو مـوُهـآتْ :water_wave::rainbow:‏وَ ...

کِ مَن‍ـ موُج‍ شَـم‍ تـو مـوُهـآتْ :water_wave::rainbow:‏وَ ...

ɪ ʜᴏᴘᴇ ᴛʜᴀᴛ sᴏᴍᴇᴅᴀʏ ᴡᴇʟʟ sʜᴀʀᴇ ᴀ ʜᴏᴍᴇ :smiling_cat_face_with...

ɪ ʜᴏᴘᴇ ᴛʜᴀᴛ sᴏᴍᴇᴅᴀʏ ᴡᴇʟʟ sʜᴀʀᴇ ᴀ ʜᴏᴍᴇ :smiling_cat_face_with...

「 :cherry_blossom:」 YᎾᏌ ᎪᎡᎬ Ꭺ ᎠᏆᎪᎷᎾNᎠ 「 :gem_stone:」「 :gem_s...

「 :cherry_blossom:」 YᎾᏌ ᎪᎡᎬ Ꭺ ᎠᏆᎪᎷᎾNᎠ 「 :gem_stone:」「 :gem_s...

بِهتَرین‍ جآیگـُزین‍ بَـرآی‍ تـِلگرآم‍ هَم‍خـوُنِـه‍ شُـد...

بِهتَرین‍ جآیگـُزین‍ بَـرآی‍ تـِلگرآم‍ هَم‍خـوُنِـه‍ شُـد...

رٰاهی‍ کِ میرَم‍ تَهِش‍ْ خوُبی‍ نیستْ وَلی‍ جادَش‍ْ قشَنگِه‍...

رٰاهی‍ کِ میرَم‍ تَهِش‍ْ خوُبی‍ نیستْ وَلی‍ جادَش‍ْ قشَنگِه‍...

-2◍⃟:purple_heart:

-2◍⃟:purple_heart:

-1◍⃟:purple_heart:

-1◍⃟:purple_heart:

مـن بهتـریـن نیـستمـ :crown: :splashing_sweat_symbol: امـا ق...

مـن بهتـریـن نیـستمـ :crown: :splashing_sweat_symbol: امـا ق...

мy lιттle world Iт'ѕ ғυll oғ yoυ :smiling_cat_face_with_hear...

мy lιттle world Iт'ѕ ғυll oғ yoυ :smiling_cat_face_with_hear...

ᏊᏫᏊ :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::ring::party_po...

ᏊᏫᏊ :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::ring::party_po...

ᏊᏫᏊ :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::ring::party_po...

ᏊᏫᏊ :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::ring::party_po...

ᏊᏫᏊ :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::ring::party_po...

ᏊᏫᏊ :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::ring::party_po...