زندگی تمامش خطای دید است. من تو را میبینم ، تو مرا نمی بینی....
۲

زندگی تمامش خطای دید است. من تو را میبینم ، تو مرا نمی بینی....

.. برای بیان عشق ، همواره نیاز به واژه های عاشقانه نیست.بلکه...
۱

.. برای بیان عشق ، همواره نیاز به واژه های عاشقانه نیست.بلکه...

اگر به هوا پری، مگس باشیو اگر بر آب روی، خسی باشیدل به دست آ...

اگر به هوا پری، مگس باشیو اگر بر آب روی، خسی باشیدل به دست آ...

SHINE FOREVER... #minhyuk #juheon #monstax #monsta_x #shine_...

SHINE FOREVER... #minhyuk #juheon #monstax #monsta_x #shine_...

I AM WHAT I AM. I am no mercy, promisy. I can promise it. oo...
۲

I AM WHAT I AM. I am no mercy, promisy. I can promise it. oo...

Bye bye never say goodbye. Even though I can't embrace like ...

Bye bye never say goodbye. Even though I can't embrace like ...

#مشهد_برای_حسین (ع)
۲

#مشهد_برای_حسین (ع)

Make me free, Make me lean, and baby Make me see. Don't make...
۴

Make me free, Make me lean, and baby Make me see. Don't make...

Let's livin' it up... #hyungwon #monstax #monsta_x #هیونگوون...
۳

Let's livin' it up... #hyungwon #monstax #monsta_x #هیونگوون...

The sad truth is the only confidence I have is your cold loo...
۱۶

The sad truth is the only confidence I have is your cold loo...

بدبختی یعنی همین
۲

بدبختی یعنی همین

وقتی مامان واسه بیدار کردنت الکی میگه بیا غذا آمادست...‌:'( ...
۵

وقتی مامان واسه بیدار کردنت الکی میگه بیا غذا آمادست...‌:'( ...

« رنجی که واقعا شجاعانه تحمل شود، حتی دل سنگ‌ را نرم میسازد....

« رنجی که واقعا شجاعانه تحمل شود، حتی دل سنگ‌ را نرم میسازد....

آخ دهنم آب افتاد. دلم به تاب تاب افتاد #غذا #خوراک
۱۶

آخ دهنم آب افتاد. دلم به تاب تاب افتاد #غذا #خوراک

Instead of success in a base I hate,I prefer to loose in a b...
۳

Instead of success in a base I hate,I prefer to loose in a b...

قیافه من وقتی شارژ رایگان میگیرم... #sehun #EXO #kpop #سهون
۵

قیافه من وقتی شارژ رایگان میگیرم... #sehun #EXO #kpop #سهون

تولدت هپی مپی. بوس بوس #بهترین_رفیق_دنیا_تولدت_مبارک #friend
۷

تولدت هپی مپی. بوس بوس #بهترین_رفیق_دنیا_تولدت_مبارک #friend

لامصب از خبر حمله ی آمریکا هم ترسناک تره.... #hyungjoon #ss5...

لامصب از خبر حمله ی آمریکا هم ترسناک تره.... #hyungjoon #ss5...

Who do you love?Is it him or me?Cause I can't take the press...
۱۱

Who do you love?Is it him or me?Cause I can't take the press...

You're all in me... #Love

You're all in me... #Love