همایون

Homayn

مهندس شیمی 😎
هیجدهم روز از ماه آذر 👑

دیگه آقا زاده نگاه نمی‌کنماین چ غیرتی آخه....
۲۳

دیگه آقا زاده نگاه نمی‌کنماین چ غیرتی آخه....

چرا انقدر ویسگون خلوت شده 🤔
۵۶

چرا انقدر ویسگون خلوت شده 🤔

آذر ماهی ها کلا جذابن 😎
۱

آذر ماهی ها کلا جذابن 😎

حال منو به جز سیگارم هیچکس نفهمید

حال منو به جز سیگارم هیچکس نفهمید

یهویی، مسجد جمکران
۲

یهویی، مسجد جمکران

برید کنار سلطان داره میاد 👑چه حکومتی بکنم یعنی 😎
۱

برید کنار سلطان داره میاد 👑چه حکومتی بکنم یعنی 😎

شب جمعه استالتماس دعا

شب جمعه استالتماس دعا

الله اکبر به این همه جلالالله اکبر به این همه شکوه

الله اکبر به این همه جلالالله اکبر به این همه شکوه

با من تلخ حرف نزنمن خودم زهر مارم🤫

با من تلخ حرف نزنمن خودم زهر مارم🤫

زرد نیست مگ 🤔
۴۳

زرد نیست مگ 🤔

یکی از افتخاراتم اینه کعشق کسی نیستم🤫
۴۵

یکی از افتخاراتم اینه کعشق کسی نیستم🤫

ما همینیم که هستیمشاخ نیستیم چون گاو نیستیمخاص نیستیم چون عق...

ما همینیم که هستیمشاخ نیستیم چون گاو نیستیمخاص نیستیم چون عق...

من سنگ نیستم، فقط دیگه حس خوبی نسبت به کسی ندارم. یه آدمایی ...
۸

من سنگ نیستم، فقط دیگه حس خوبی نسبت به کسی ندارم. یه آدمایی ...

مهم نیست چندتا ستاره بهم چشمک میزنهمن نگاهم همیشه به ماه

مهم نیست چندتا ستاره بهم چشمک میزنهمن نگاهم همیشه به ماه

چه آهنگیچه صداییاحسنت 👍🏻

چه آهنگیچه صداییاحسنت 👍🏻