از post malone هس9º país de 192 países 7 mil millones de dio...
۱۰

از post malone هس9º país de 192 países 7 mil millones de dio...

.Facts do not cease to exist because they are ignoredحقایق ب...
۹

.Facts do not cease to exist because they are ignoredحقایق ب...

@بهش باختمـ....@donyamohamadi
۲

@بهش باختمـ....@donyamohamadi

#میگفتن ب هرچی بخندی سرت میاد ...ولی ما ب هر چی سرمون امد خن...
۳

#میگفتن ب هرچی بخندی سرت میاد ...ولی ما ب هر چی سرمون امد خن...

:face_with_stuck-out_tongue::face_with_tears_of_joy:
۰

:face_with_stuck-out_tongue::face_with_tears_of_joy:

خوشگل باش√‌اما فیک نباش×‌خوشتیپ باش√اما جلفــ. نباش×مشتی باش...
۳

خوشگل باش√‌اما فیک نباش×‌خوشتیپ باش√اما جلفــ. نباش×مشتی باش...

#ادمک خر نشویی گریع کنیـ کل دنیا سرابـــ:face_with_stuck-out...
۱۰

#ادمک خر نشویی گریع کنیـ کل دنیا سرابـــ:face_with_stuck-out...

.......:face_with_stuck-out_tongue:ادمک اخر دنیاست بخند........
۱

.......:face_with_stuck-out_tongue:ادمک اخر دنیاست بخند........

:face_with_stuck-out_tongue:
۸

:face_with_stuck-out_tongue:

تـــبر فرامـوشــ:dizzy_symbol:می کنعــ ولـی درختــ یادشــ می...
۳

تـــبر فرامـوشــ:dizzy_symbol:می کنعــ ولـی درختــ یادشــ می...

من اونَیم کع اسمونَم باشی••••••وآسِهـــ دیدنِت سرَمو بلند نم...
۲۵

من اونَیم کع اسمونَم باشی••••••وآسِهـــ دیدنِت سرَمو بلند نم...

گـــــاهـی انــلـ:white_smiling_face:ـاینـــمـ بـــدون هــــ...
۱

گـــــاهـی انــلـ:white_smiling_face:ـاینـــمـ بـــدون هــــ...

بــــــ تفــــاوتـ:maple_leaf:نـیسـتمــــ ولـــی کــــسـی وا...
۰

بــــــ تفــــاوتـ:maple_leaf:نـیسـتمــــ ولـــی کــــسـی وا...