Fateme.zahra

أللَّـھُـمَــ ؏َـجـّلْ لِوَلیِـڪْ ألــْفــَرَج‌‌


اَللّهُمَّ ارزُقنا تَوفِیق الشَّهادَةِ فِی سَبِیلِکَ تَحتَ رایَةِ وَلِیِّکَ المَهدی(عج)


:small_orange_diamond:آدم‌ها در زندگی بنده انتخاب‌هایشان هست...
۴

:small_orange_diamond:آدم‌ها در زندگی بنده انتخاب‌هایشان هست...

اعوذ بالله من الشیطان رجیمبسم الله الرحمن الرحیم......صدای ص...
۱

اعوذ بالله من الشیطان رجیمبسم الله الرحمن الرحیم......صدای ص...

خوبترین خواهر دنیا آمدزینت خانه ی مهتاب به دنیا آمدعقیله، عا...
۳

خوبترین خواهر دنیا آمدزینت خانه ی مهتاب به دنیا آمدعقیله، عا...

شهید زین الدین:هرگاه درشب جمعه شهدا را یاد ڪنید آنها نیز شما...
۲

شهید زین الدین:هرگاه درشب جمعه شهدا را یاد ڪنید آنها نیز شما...

سانچی....اسمی ڪه این چندروزه بر سر زبان همه بود.همه ی دلها ا...
۱

سانچی....اسمی ڪه این چندروزه بر سر زبان همه بود.همه ی دلها ا...

سلام میدهم و دلخوشم ڪه فرمودید:هر آنڪه در دل خود یاد ماست،زا...

سلام میدهم و دلخوشم ڪه فرمودید:هر آنڪه در دل خود یاد ماست،زا...

چندسال قبل بود ڪه بازیگر زن،در آنتن زنده عید را به#رهبر تبری...
۲

چندسال قبل بود ڪه بازیگر زن،در آنتن زنده عید را به#رهبر تبری...

به تو محتاجمتو حسابت از همه دنیا سواستبه تو‌محتاجماحتیاج من ...

به تو محتاجمتو حسابت از همه دنیا سواستبه تو‌محتاجماحتیاج من ...

هرچقدر هم ڪه درحال زندگی ڪنمهرچقدر هم ڪه بی خیال آینده باشمه...
۱

هرچقدر هم ڪه درحال زندگی ڪنمهرچقدر هم ڪه بی خیال آینده باشمه...

همان روز که در کوچه،فاطمه(س)سیلی خورد،به ما فهماند:پای علی ا...
۱

همان روز که در کوچه،فاطمه(س)سیلی خورد،به ما فهماند:پای علی ا...

#هوشیار‌باشیمیادتان هست چندوقت پیش "جان بولتون" در نشست گروه...

#هوشیار‌باشیمیادتان هست چندوقت پیش "جان بولتون" در نشست گروه...

مردم ...#هوشیار‌باشیم!شیعه...زیرک باش! وعده ی الهی حق است یق...
۲

مردم ...#هوشیار‌باشیم!شیعه...زیرک باش! وعده ی الهی حق است یق...

#هوشیار‌باشیم...کسی که به مقدسات یک ملت توهین می کند دلسوز م...

#هوشیار‌باشیم...کسی که به مقدسات یک ملت توهین می کند دلسوز م...

جنس غم دوری برای پدر شهید با جنس غم مادر شهید فرق می ڪند.غم ...
۲

جنس غم دوری برای پدر شهید با جنس غم مادر شهید فرق می ڪند.غم ...

تا شهر به خود لرزید ...همه مردم ، دعای ایمنی از زلزله را برا...
۱

تا شهر به خود لرزید ...همه مردم ، دعای ایمنی از زلزله را برا...

#زلزله از آیات الهی است؛ این زلزله و زلزله‌های دنیایی که ماه...
۱

#زلزله از آیات الهی است؛ این زلزله و زلزله‌های دنیایی که ماه...

اولین چادری ڪه خریدم را هیچگاه فراموش نمی ڪنم...یڪ چادرِساده...

اولین چادری ڪه خریدم را هیچگاه فراموش نمی ڪنم...یڪ چادرِساده...

هر شهیدی در سینه اشزنی را به میدان جنگ می برد.آمار شهدای جنگ...
۱

هر شهیدی در سینه اشزنی را به میدان جنگ می برد.آمار شهدای جنگ...

سلام ای امین الله...سلام ای نور خدا در تاریڪی های زمین...| و...

سلام ای امین الله...سلام ای نور خدا در تاریڪی های زمین...| و...

#به‌سینه‌تا‌نفسی‌هست‌بی‌قرار‌توام‌یاحسین... یادش بخیرپارسال ...

#به‌سینه‌تا‌نفسی‌هست‌بی‌قرار‌توام‌یاحسین... یادش بخیرپارسال ...