خدایا امیدم تویی❤

خدایا امیدم تویی❤

تابستونم کم کم داره میره🌞به امید روزای عالی💫😄۹۹/۶/۲۸
۴

تابستونم کم کم داره میره🌞به امید روزای عالی💫😄۹۹/۶/۲۸

این روزای شهرویر چقدر تکراری و کسل کننده هست...خدایا خودت زو...
۱

این روزای شهرویر چقدر تکراری و کسل کننده هست...خدایا خودت زو...

عصرتون دلپذیر🍵💫۹۹/۶/۲۲
۳

عصرتون دلپذیر🍵💫۹۹/۶/۲۲

زندگی هدیه نیست بلکه فقط یک امانت است. پس سعی ‌کنیم لیاقت زن...

زندگی هدیه نیست بلکه فقط یک امانت است. پس سعی ‌کنیم لیاقت زن...

#بی_حوصلگی #آقا_زاده۹۹/۶/۲۰
۵

#بی_حوصلگی #آقا_زاده۹۹/۶/۲۰

برای دیگران تغییر نخواهم کرد. من کامل هستم...💫 #زیبا #هنری #...
۲

برای دیگران تغییر نخواهم کرد. من کامل هستم...💫 #زیبا #هنری #...

نون پزی با ننه جون😍🍞۹۹/۶/۱۳
۲

نون پزی با ننه جون😍🍞۹۹/۶/۱۳

نقاشی تایم💫۹۹/۶/۱۲

نقاشی تایم💫۹۹/۶/۱۲

جلد گرفتن کتابای بچه ها نزدیکای مدارس کار منه دیگه😑۹۹/۶/۱۲
۴

جلد گرفتن کتابای بچه ها نزدیکای مدارس کار منه دیگه😑۹۹/۶/۱۲

شام غریبان🏴۹۹/۶/۹ #محرم
۳

شام غریبان🏴۹۹/۶/۹ #محرم

اصلاً حسين جنس غمش فرق مي کنداين راه عشق پيچ و خمش فرق مي کن...
۱

اصلاً حسين جنس غمش فرق مي کنداين راه عشق پيچ و خمش فرق مي کن...

#نذری_هفتمِ_محرم🏴
۶

#نذری_هفتمِ_محرم🏴

ویس برای من حکم یه روستای قدیمی رو داره که حال و هواش حال دل...
۲

ویس برای من حکم یه روستای قدیمی رو داره که حال و هواش حال دل...

@Zahradehghan74۱ساله شدن دوستیمون مبارک💫👭
۱۴

@Zahradehghan74۱ساله شدن دوستیمون مبارک💫👭

یاحسین🏴

یاحسین🏴

خدایا شکرت🌸

خدایا شکرت🌸

تولدم مبارک:)۹۹/۴/۹تولد پارسالم⬇https://wisgoon.com/pin/2669...
۶۰

تولدم مبارک:)۹۹/۴/۹تولد پارسالم⬇https://wisgoon.com/pin/2669...

#آخرین_پست_۹۸یڪ سال دیگہ هم با تمام خوب و بدش گذشت💫۹۸/۱۲/۲۹
۳

#آخرین_پست_۹۸یڪ سال دیگہ هم با تمام خوب و بدش گذشت💫۹۸/۱۲/۲۹

#بهار شایدکمی شکوفه باشد ،کمی باران ،کمی بوی خوب !1398 is lo...
۱

#بهار شایدکمی شکوفه باشد ،کمی باران ،کمی بوی خوب !1398 is lo...