من همون دختریم که جلو نر جماعت نمیبازم :reversed_hand_with_m...

من همون دختریم که جلو نر جماعت نمیبازم :reversed_hand_with_m...

منم با نداریم همه غماتو میخرم :kiss_mark::kiss_mark::heavy_b...
۴

منم با نداریم همه غماتو میخرم :kiss_mark::kiss_mark::heavy_b...

اونی که شما صداش میکنی عشقم یه زمانی ما سوت میزدیم خودش میوم...
۴

اونی که شما صداش میکنی عشقم یه زمانی ما سوت میزدیم خودش میوم...

:smirking_face::smirking_face::smirking_face:

:smirking_face::smirking_face::smirking_face:

فسقلیمون:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:#خواننده#با...
۱

فسقلیمون:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:#خواننده#با...

آدم باشین لطفا .#امیرتتلو##خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#...
۱۲

آدم باشین لطفا .#امیرتتلو##خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#...

هر چه عمیق تر به درونت نفوذ کنی دنیاهای جدیدتری از صدا و سکو...

هر چه عمیق تر به درونت نفوذ کنی دنیاهای جدیدتری از صدا و سکو...

#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#نولاو#ایمان#...

#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#نولاو#ایمان#...

jokerجوکر#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#نول...
۱

jokerجوکر#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#نول...

بشم بوم و بشو نقاش :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:...

بشم بوم و بشو نقاش :smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:...

آهنگ جدید صاحب قلبم باش تتلو رو حتما دان کنید عالیه#خواننده#...
۱

آهنگ جدید صاحب قلبم باش تتلو رو حتما دان کنید عالیه#خواننده#...

#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#نولاو#ایمان#...

#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#نولاو#ایمان#...

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_w...
۱

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_w...

الگومه:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_...
۲

الگومه:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_...

#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#نولاو#ایمان#...

#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#نولاو#ایمان#...

عیسی مسیح فرمود نترس زیرا من باتو هستم نگران نشو زیرا من خدا...

عیسی مسیح فرمود نترس زیرا من باتو هستم نگران نشو زیرا من خدا...

جوکر..joker#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#ن...

جوکر..joker#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگردان#دین#مذهب#امیرتتلو#ن...

عیسی مسیح صورت خدای نادیده است.آمین#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگ...

عیسی مسیح صورت خدای نادیده است.آمین#خواننده#بازیگر#فیلم#کارگ...

منمو یه حس بد که ندارم حتی حوصله ی بابا ننمو ...میخوام اصلا ...

منمو یه حس بد که ندارم حتی حوصله ی بابا ننمو ...میخوام اصلا ...