√⇔یــــه دُخـــــی روانــــی⇔√

Bita1999

شاید روزے....
بے خبر!!!
دیگر پستـــــ نگذارم...
نمےدانم،
شاید!!!!!
مڹ هم روزے
بے خداحافظے بروم..

هواهم مث دل من گرفته شدید :-(دوستای گلم من دیگه پست نمیزارم ...
۶۵

هواهم مث دل من گرفته شدید :-(دوستای گلم من دیگه پست نمیزارم ...

فقر چیست ؟؟؟؟؟
(لطفا بخونید)

⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ...
۴۰

فقر چیست ؟؟؟؟؟ (لطفا بخونید) ⭕️ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ...

سلاااااام ظهرتووون بخیــــــــــــر
۶

سلاااااام ظهرتووون بخیــــــــــــر

آبی یعنی حنیفه✌حقا که شریفه✌
۴

آبی یعنی حنیفه✌حقا که شریفه✌

والاااا ی ریدن ک این حرفا رو نداره
۵

والاااا ی ریدن ک این حرفا رو نداره

یعنیااااااا گووووووه تو شااااااانسموووون داااااااشتیــــــــ...
۴۹

یعنیااااااا گووووووه تو شااااااانسموووون داااااااشتیــــــــ...

بفرمااااید
۲۵

بفرمااااید

خخخ خدافظ
۱۵

خخخ خدافظ

عاااااشقتم دوست گلــــــــــــم :-)
۴

عاااااشقتم دوست گلــــــــــــم :-)

فراموش نشه
۹

فراموش نشه

#من#حالم#خوبه
۴۳

#من#حالم#خوبه

والاااا که
۹

والاااا که

حالا دیگه خود دانی یا لایک یا.... خخخ
۷

حالا دیگه خود دانی یا لایک یا.... خخخ

کور خوندین :-)
۲۰

کور خوندین :-)

بگییییین دیگـــــــههههه گنـــــــــــاه دااااارم :-(
۱۸

بگییییین دیگـــــــههههه گنـــــــــــاه دااااارم :-(

✘وایــ کـهـ چـهــ روزایـ گـــوهــیــ رو دارمــ سـپـریـ مـــی...
۴

✘وایــ کـهـ چـهــ روزایـ گـــوهــیــ رو دارمــ سـپـریـ مـــی...

والاااااا
۱۰

والاااااا

هواهمــمثـــــ دلـ مـــMeـن گرفتـســ :-(
۱۲

هواهمــمثـــــ دلـ مـــMeـن گرفتـســ :-(

ماه دیشب اینجور بود :-)
۴۴

ماه دیشب اینجور بود :-)