‌ ‌‌‌     ‌:leftwards_black_arrow:️مبلغ #غدیر باشـــــیم:bla...
۷

‌ ‌‌‌ ‌:leftwards_black_arrow:️مبلغ #غدیر باشـــــیم:bla...

#علی:two_hearts: #عید_غدیر:two_hearts: #رفتار_من_گفتار_تو_عل...

#علی:two_hearts: #عید_غدیر:two_hearts: #رفتار_من_گفتار_تو_عل...

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blos...

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blos...

:two_hearts::two_hearts::two_hearts:هرچه بین شعرها عنوان کنم...

:two_hearts::two_hearts::two_hearts:هرچه بین شعرها عنوان کنم...

لپامو به هیشکی نمیدم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::sm...

لپامو به هیشکی نمیدم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::sm...

:two_hearts:خدای مهربونم:two_hearts:،خودت مواظب :cherry_blos...
۳

:two_hearts:خدای مهربونم:two_hearts:،خودت مواظب :cherry_blos...

:two_hearts::two_hearts::two_hearts::two_hearts:
۲

:two_hearts::two_hearts::two_hearts::two_hearts:

:two_hearts::two_hearts::two_hearts::two_hearts:تولدت مبارک،...
۱

:two_hearts::two_hearts::two_hearts::two_hearts:تولدت مبارک،...

دردهایم به تو نزدیک ترم کرده:two_hearts:طبیب:two_hearts:حرفم...

دردهایم به تو نزدیک ترم کرده:two_hearts:طبیب:two_hearts:حرفم...

سرمایــه ندارم ببـرم محضــر اربابسرمایه سری هست فدای سر اربا...

سرمایــه ندارم ببـرم محضــر اربابسرمایه سری هست فدای سر اربا...

همرنگ این جماعت شدن افتخار بزرگیست:cherry_blossom::victory_h...

همرنگ این جماعت شدن افتخار بزرگیست:cherry_blossom::victory_h...

#َسردار دل ها:heavy_black_heart::victory_hand:#ابر قهرمان من...

#َسردار دل ها:heavy_black_heart::victory_hand:#ابر قهرمان من...

تو قضیه #تجاوز_به_دانش‌آموزان ناظم نکبت باید دادگاهی بشه و ط...

تو قضیه #تجاوز_به_دانش‌آموزان ناظم نکبت باید دادگاهی بشه و ط...

کامنت جالب خانم دانشجویی که در دیدار دیشب با رهبر انقلاب انت...

کامنت جالب خانم دانشجویی که در دیدار دیشب با رهبر انقلاب انت...

:large_red_circle:با تیپ و ظاهر و عقاید متفاوتت بری پیش شخص ...

:large_red_circle:با تیپ و ظاهر و عقاید متفاوتت بری پیش شخص ...

بنیان گذاران #تندروی در ایران چه کسانی بودند؟؟؟

بنیان گذاران #تندروی در ایران چه کسانی بودند؟؟؟

:victory_hand::heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_b...

:victory_hand::heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_b...

:anger_symbol: #سلفی گرفتن و دست زدن در مراسم تشییع پیکر #مل...
۳

:anger_symbol: #سلفی گرفتن و دست زدن در مراسم تشییع پیکر #مل...

چه کسانی ناصر ملک مطیعی را ممنوع التصویر کردند؟#اصلاح‌طلبان ...
۱

چه کسانی ناصر ملک مطیعی را ممنوع التصویر کردند؟#اصلاح‌طلبان ...