#پست آخر

#پست آخر

۲۲ مرداد روز جهانی چپ دستان مبارک.❤️امروز روز چپ دست هاسدلیل...
۴

۲۲ مرداد روز جهانی چپ دستان مبارک.❤️امروز روز چپ دست هاسدلیل...

#کولبر_نکشید
۱

#کولبر_نکشید

🔴 خاطره ای جالب و در عین حال تاسفبار برای وضعیت کنونی کشورما...

🔴 خاطره ای جالب و در عین حال تاسفبار برای وضعیت کنونی کشورما...

✅ به کجا رسیده‌ایم؟🔷توزیع خانه به خانه بن رایگانِ نان!!🔹شهرد...
۳

✅ به کجا رسیده‌ایم؟🔷توزیع خانه به خانه بن رایگانِ نان!!🔹شهرد...

◾️ #هەڵبەستمه ر کوردی وتن جرم و تاوانەزارادان بەن کرد نە بەن...
۳

◾️ #هەڵبەستمه ر کوردی وتن جرم و تاوانەزارادان بەن کرد نە بەن...

دلمون خوشه ک زندگی میکنیم
۱

دلمون خوشه ک زندگی میکنیم

مادری که در پاکدشت با کالسکه به همراه فرزندش در سطل زباله به...
۱

مادری که در پاکدشت با کالسکه به همراه فرزندش در سطل زباله به...

خداحافظ #مجردی2720/4/24
۲۱

خداحافظ #مجردی2720/4/24

#کوردم رودخانه وآب مادرمه جنگل برادرمه#سنندج#ایلام #کرماشان#...
۴

#کوردم رودخانه وآب مادرمه جنگل برادرمه#سنندج#ایلام #کرماشان#...

#زندانی

#زندانی

#کورد یعنی #تاریخ #تمدن #افتخار
۲

#کورد یعنی #تاریخ #تمدن #افتخار

#نه ب #اعدام

#نه ب #اعدام