•!¦[•روژیـ بـآنـو•]¦!•

Arnika.rmبکوب ~_~ 👊


𖦹ℐ'𝓂 𝓃ℴ𝓉 𝒽ℯ𝒶𝓇𝓉𝓁ℯ𝓈𝓈!
𝓁'𝓋ℯ 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓁ℯ𝒶𝓇𝓃ℯ𝒹 𝓉ℴ 𝓊𝓈ℯ 𝓂𝓎 𝒽ℯ𝒶𝓇𝓉 𝓁ℯ𝓈𝓈✯🔥💔

من بي عاطفه نیستم!
فقط یاد گرفتم کمتر از قلبم استفاده کنم . .💕


🇬🇧My sin was only good :)

گناه من خوبیام بود:)
『 💔 』

#macan_band』🇺🇸
#Roham_lover』🇺🇸

ᣵᒻᔿ🙃🖤ᔿᣕ ᐤᔿᒄᔿ🔥
۱۲

ᣵᒻᔿ🙃🖤ᔿᣕ ᐤᔿᒄᔿ🔥

ناموصن بیا یح دورم صوارمون شو لنتی👊
۲۹

ناموصن بیا یح دورم صوارمون شو لنتی👊

فق بخند باو بیخیالح همه چی😼✊
۴۲

فق بخند باو بیخیالح همه چی😼✊

عدیت چار عصری💕
۷

عدیت چار عصری💕

یه مشت فرشته ی بی بال و قصد پرواز...👽
۱۰

یه مشت فرشته ی بی بال و قصد پرواز...👽

عآره...من دختر بدیمـ💥سگمـ🔥بی عصابمـ👊پاچه میگیرمـ💀مهربون نیصم...

عآره...من دختر بدیمـ💥سگمـ🔥بی عصابمـ👊پاچه میگیرمـ💀مهربون نیصم...

طُ چه داری که دلم اینهمه خواهان تو شد؟💕edited by me👑

طُ چه داری که دلم اینهمه خواهان تو شد؟💕edited by me👑

و لبخندمان باجد😊💕عصکی =فاعک👊
۴

و لبخندمان باجد😊💕عصکی =فاعک👊

ی وقت زش نباشه ما ازینا نزاریمـ😂
۱۵

ی وقت زش نباشه ما ازینا نزاریمـ😂

every one  cm  please:dizzy_symbol:
۳۸

every one cm please:dizzy_symbol:

by me:leaf_fluttering_in_wind::paw_prints:
۱۱۴

by me:leaf_fluttering_in_wind::paw_prints:

بح یح گــوشح شنوا نیازمندیم:dizzy_symbol::broken_heart:
۶۴

بح یح گــوشح شنوا نیازمندیم:dizzy_symbol::broken_heart:

دُنـیاح نِمـیخآی عـَز مـآ بِـکِــشـی بیـرونح لنتیح؟:broken_h...
۳

دُنـیاح نِمـیخآی عـَز مـآ بِـکِــشـی بیـرونح لنتیح؟:broken_h...

عَگِح میخـآی مَـنــُ بِــشــنـآسـے بـِِخـونـ👇 💕          ۱_ا...
۳۶

عَگِح میخـآی مَـنــُ بِــشــنـآسـے بـِِخـونـ👇 💕 ۱_ا...

:)::blue_heart::dizzy_symbol:
۶۳

:)::blue_heart::dizzy_symbol:

that's me:white_smiling_face:
۶۸

that's me:white_smiling_face:

عِشـق یــَعنــی چـِشمــات:multiple_musical_notes:یَــعنــی ح...
۴۵

عِشـق یــَعنــی چـِشمــات:multiple_musical_notes:یَــعنــی ح...

طُ نَفَس نَفَس هَوایِ مَنی:beating_heart::leaf_fluttering_in...
۴۶

طُ نَفَس نَفَس هَوایِ مَنی:beating_heart::leaf_fluttering_in...

چِرا نِمیفَهمین خَستَم از کاراتونفَقَط برو...💛 ☺
۲۹۲

چِرا نِمیفَهمین خَستَم از کاراتونفَقَط برو...💛 ☺