* بسم رب الشهداء *

Ammar_Cyber

#گمنامی تنها برای #شهرت_پرستان درد آور است ! وگرنه #همه اجر ها در #گمنامی است.
.
#جنازه من را روی #مین_ها بیندازید تا #منافقین فکر نکنند که ما در راه خدا حتی از جنازه مان هم دریغ می کنیم، #مسئولیت_ما، #مسئولیت_تاریخ است .
بگذار بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت #علی، به نام #حکومت_خمینی با #هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد.
ما از #سرنگونی نمی ترسیم!
ما از #انحراف می ترسیم...
.
.
.
.
.
.
.
#نگاه شهیدان
به #اعمال شماست...

شادی روح شهدا #صلوات + و عجل فرجهم