#آماده سازی بسته های #فرهنگی برای رزمندگان مدافع حرم و نیرو ...
۵

#آماده سازی بسته های #فرهنگی برای رزمندگان مدافع حرم و نیرو ...

اینجا #حلب است    #شهر_خون       #شهر_گریه_مادران           ...
۳

اینجا #حلب است #شهر_خون #شهر_گریه_مادران ...

#همه باید پاسدار خون #شهید باشند و از آن #حفاظت کنند .#امام_...
۲

#همه باید پاسدار خون #شهید باشند و از آن #حفاظت کنند .#امام_...

#همه باید #پاسدار خون #شهید باشند و از آن حفاظت کنند.
۱

#همه باید #پاسدار خون #شهید باشند و از آن حفاظت کنند.