🥀Amir_Aata🥀

Amir_gOoOoOol

﷽در اول اسایش ما صقف فرو ریخت
هنگام سمر دادنمان بود خزان شد ﷽
🖤زخمی به گِل کهنه ی ما کاشت خداوند
این جا ک رسیدیم همان زخم دهان شد🖤
🥀آنگاه همان زخم همان کوره ی کوچک
شد قله ی یک اه مسیر فوران شد🥀
💔باما که نمک گیر غزل بود چنین کرد
باخلق ندانیم چها کردو چنانکرد💔
ما حسرت و دلتنگیه تنهایی عشقیم
یعقوب پسر دید زلیخا که جوان شد
با هرکه نوشتیم چها کرد و بما گفت
مصداق همان وای بحال دگران شدhttps://harfeto.timefriend.net/748136777
❤...

ارزویی ندارم ...میخواهم بگویم ارزویی نیست کاش سرراه پسرفاطمه...

ارزویی ندارم ...میخواهم بگویم ارزویی نیست کاش سرراه پسرفاطمه...

@Amir_gOoOoOol 🥀💔🖤#تنهایی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

@Amir_gOoOoOol 🥀💔🖤#تنهایی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

@Amir_gOoOoOol فالو کن همیشگی باش🥀#تنهایی #پستای_قبلم_ببین_خ...

@Amir_gOoOoOol فالو کن همیشگی باش🥀#تنهایی #پستای_قبلم_ببین_خ...

@Amir_gOoOoOol 💔#تنهایی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

@Amir_gOoOoOol 💔#تنهایی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

اینم ی نوع فروختن جوجه رنگی
۱

اینم ی نوع فروختن جوجه رنگی

اوه اوه😂

اوه اوه😂

اخه چیکار بچه دارین 😂🤣🤣

اخه چیکار بچه دارین 😂🤣🤣

یکم حرف حساب😄
۱

یکم حرف حساب😄

اگه فالوم نکنید این یارو بوستون کنه🤪😂😂😎@Amir_gOoOoOol 🤪#تنها...
۳

اگه فالوم نکنید این یارو بوستون کنه🤪😂😂😎@Amir_gOoOoOol 🤪#تنها...

@Amir_gOoOoOol 🤪 #تنهایی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

@Amir_gOoOoOol 🤪 #تنهایی #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

👌@Amir_gOoOoOol #خاصترین #پست_جدید #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...

👌@Amir_gOoOoOol #خاصترین #پست_جدید #لایک_فالو_کامنت_یادتون_ن...

بگید ببینم!؟
۱۴

بگید ببینم!؟

مبارک💔
۳

مبارک💔

خوب بگین اگه پارسالم تنها بودی بگو
۴

خوب بگین اگه پارسالم تنها بودی بگو

به وقت شعر...
۲

به وقت شعر...

هست اصلا اینطور ادمی🥀

هست اصلا اینطور ادمی🥀

خب بنظرتون قضیه چیه؟!😁😇
۲

خب بنظرتون قضیه چیه؟!😁😇

😇😑😑
۴

😇😑😑